Skip to main content

Myndigheterna förstår inte barnkonventionen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 14:11 CEST

Utredningen om barnkonventionen som svensk lag har presenterats och de föreslagna åtgärderna kommer att få stor betydelse för alla barn, inte minst de som lever i utsatta situationer, såsom barn som exploateras sexuellt. ECPAT välkomnar förslaget och tillstyrker i ett remissyttrande samtliga delar utom en som faller utanför organisationens uppdrag. Remissinstanserna Justitieombudsmannen och Kammarrätten i Stockholm avstyrker dock förslaget, och detta på felaktiga grunder.

JO:s och Kammarrättens remissyttranden visar att myndigheterna saknar kunskap om barnkonventionen, vilket ECPAT Sverige och Bris skriver om i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

I sitt remissyttrande skriver JO att det ”kan finnas olika uppfattningar om huruvida barnkonventionen i alla delar ska ses som en konvention om mänskliga rättigheter”. Faktum är att barnkonventionen, som hör till FN:s kärnkonventioner, redan är ratificerad av Sveriges regering. Vi ser idag ett problem där barnkonventionen inte fått tillräckligt genomslag i svenska domstolar, där barnets rätt till skydd alltför ofta inte tillgodoses på grund av ett rådande vuxenperspektiv.

Sverige är på många sätt ett föregångsland för barnets rättigheter, och regeringens arbete för en inkorporering av barnkonventionen i svensk lag visar att Sverige tar barnets rättigheter på stort allvar. Det är allvarligt att JO:s och Kammarrättens remissvar avstyrker detta baserat på sakfel.

ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel. Organisationens arbete motverkar produktion och spridning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. ECPAT-organisationer finns i fler än 80 länder.

Läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg.
Följ ECPAT Sverige på Facebook och Twitter.

ECPAT International: www.ecpat.org.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.