Skip to main content

Eductus sfi-modell för integrerad studievägledning för snabbare väg till jobb blir nordisk förebild

Nyhet   •   Nov 28, 2017 09:11 CET

Integrerad studievägledning skapar motivation hos sfi-eleverna.

Eductus sfi-modell, som tagits fram av lärare vid Eductus, lyfts nu fram som en förbild under Nordiska ministerrådets konferens i november. Det är en konkret modell där lärarna lägger stort fokus på att stärka elevernas motivation och drivkraft att integreras i det svenska samhället. I kombination med den viktiga språkundervisningen ger de, på ett systematiskt sätt, eleverna inblick i och kunskap om den svenska arbetsmarknaden. En modell som nu alltså är på väg att bli en internationell förebild.

Modell för motivation och drivkraft

Studie och yrkesvägledning är hela skolans ansvar, det var utgångspunkten när lärare vid Eductus skola i Avesta arbetade fram en modell för integrerad yrkesvägledning för sfi-utbildningen. I ett utvecklingsarbete för att tydliggöra hur elever kan utveckla sina karriärkompetenser har ett lärarteam på Eductus i Avesta arbetat fram en 15-veckors plan för integrerad studie- och yrkesvägledning i den ordinarie språkundervisningen. Genom ett systematiskt arbete så lär sig eleverna om den svenska arbetsmarknaden och hur man söker jobb. När eleverna vet sitt nästa steg efter sfi så skapas motivation och drivkraft att gå klart utbildningen.

- Modellen hjälper elever att hitta motivation och kunskap för att sätta ihop en rimlig plan för framtiden, berättar Safieh Vahidi, Lärare på Eductus i Avesta. Här finns utrymme för att drömma och sätta upp mål efter de möjligheter som finns. Det ger också eleverna chansen att de tänker kring sina förmågor och egenskaper.

Är det viktigt att eleverna går klart sfi?

Studieresultaten bland sfi-eleverna har visat sig viktiga för integrationen och deras möjligheter att få arbete. En granskning som SCB gjort 2016 visar att det går bättre på arbetsmarknaden ju fler sfi-kurser en elev har läst, och procentandelen ökar för varje genomförd kurs. Granskningen visar också att bara 33 procent av de som kom till Sverige år 2007 fullgjorde sfi-utbildningen. Av de som bara gått i grundskolan i hemlandet fullgjorde bara 20 procent utbildningen.

Uppmärksammats av Skolverket

Modellen har uppmärksammats av Skolverket som ett mycket bra arbetssätt och material vilket lett till att Skolverket bjöd in lärarna till en nordisk konferens som arrangeras upp uppdrag av Nordiska Ministerrådet för att lära fler om modellen. Där höll Safieh Vahidi tillsammans med Björn Jonsson, biträdande Skolledare en 45 min lång workshop om sitt modellen.

Kontaktpersoner
Safieh Vahidi, Lärare på Eductus SFI Avesta, T: 070-273 80 57, E: safie.vahidi@eductus.se
Björn Jonsson, biträdande Skolledare Eductus Avesta, T: 073-581 76 48, E: bjorn.jonsson@eductus.se

Om Vuxnas lärandekonferens

 • Arrangör: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) är ett nordiskt projekt som utförs på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.
 • Målgrupp: Konferensen riktade sig primärt till arbetskraftsmyndigheter, lärare och vägledare.
 • Plats: Malmö högskola 23-24 november 2017
 • Våra lärare var Sveriges bidrag till en workshop.
 • Evenemangets hemsida: http://nvl.org/content/Career-Management-Skills
 • Om SCB:s studie från 2016:

 • Studien genomfördes av SCB på uppdrag av Dagens Nyheter och har utgått från flyktingar och flyktinganhöriginvandrare som fick uppehållstillstånd i Sverige år 2007.
 • Analysen är avgränsad till personer som vid invandringstillfället var 18–57 år (för att inte individer skulle ha hunnit fylla 65 år när SCB därefter följde upp situationen på arbetsmarknaden år 2014). Alla individer var också folkbokförda i Sverige år 2014, vilket gav 13,464 personer som underlag för studien.
 • SCB har sedan kontrollerat om dessa individer har deltagit i sfi-studier till och med 31 december 2013. Därefter fokuserade analysen på hur situationen såg ut på arbetsmarknaden efter sfi-studierna, med 2014 som det senast tillgängliga året.
 • Exempel på slutsatser från studien: Bland elever som endast gått grundskola i sitt hemland men som fullföljt sfi hade dubbelt så många (66 %) en månadsinkomst över 13,000 kronor eller en studieplats för vidare studier – i jämförelse med motsvarande grupp som inte fullföljt någon sfi-kurs (36 %).
 • Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.