Skip to main content

Kvalitetshöjande språkprojekt erbjuds lokalvårdare inom Göteborgs stad

Nyhet   •   Jan 18, 2016 09:10 CET

Eductus i Göteborg genomför språkundervisning för en grupp lokalvårdare inom Göteborgs stad. Språkprojektet har initierats av lokalvårdarna som upplevt att språkbristen påverkat både trivsel och arbetets utförande negativt. Nu får 21 elever svenskaundervisning på arbetstid.

I november inleddes ett språkprojekt som initierats av Göteborgs Stad Östra. Projektet riktar sig till grupp av kommunens lokalvårdare får svenskaundervisning på jobbet. Idén till projektet föddes då de anställda lokalvårdarna upplevde att bristande svenskakunskaper hindrade dem i arbetet. De skulle trivas bättre och kunna göra ett bättre jobb om de fick hjälp att förbättra sina svenskakunskaper. Lokalvårdarna arbetar idag med att städa företrädesvis skolor och förskolor.

Samtliga lokalvårdare har genomgått SFI. Vissa har bott i Sverige under en lång tid (15-20 år). Gapet mellan svenskan de lärt sig på SFI och det vardagliga samtalet kan vara stort om man inte löpande använder språket på arbetsplatsen. Många lokalvårdare arbetar själv på arbetsplatsen vilket gör att utrymmet att använda svenska språket på arbetstid blir begränsat. Utbildningssatsningen syftar till att höja språkkunskaperna hos lokalvårdarna och därigenom bygga självförtroende att våga prata, kunna förklara och motivera andra och därmed bli mer delaktiga i arbetet.

Göteborgs kommun vände sig till utbildningsanordnaren Eductus som har lång erfarenhet av SFI i Göteborg. Utbildningen som helt anpassats efter lokalvårdarnas behov och situation sker i kommunens lokaler i Gamlestan och Kortedala. Varje torsdag åker Louise Olsson, som arbetar som lärare på Eductus, ut till kommunens lokaler i Gamlestan alt Kortedala, för att ge en halvdags svenskaundervisning.

Alla deltagare har fått söka till utbildningen genom enhetschefen på Fastighetsservice i Göteborgs Stad Östra. Förkunskapskraven är SFI-studier/grundläggande. Gruppen består av 21 elever.

Projektet pågår fram till sommaren 2016.

Kontaktperson:

Mats Carlsson, skolledare Eductus Göteborg/Kungsbacka, 0722-34 95 43, E: mats.carlsson@eductus.se

Louise Olsson, ansvarig pedagog Eductus, 0702-89 25 46, E: louise.olsson@eductus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.