Småföretagare pressas att teckna elavtal

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 09:17 CEST

Ett callcenterföretag ringer just nu till företag i Eskilstuna och uppger att de samarbetar med Eskilstuna Energi och Miljö. Budskapet: Om ni inte tecknar elavtal så stänger vi av elen.

Flera lokala företagare har hört av sig till Eskilstuna Energi och Miljö under de senaste veckorna.

- De berättar att representanter från företaget ringt dem och sagt att de ska stänga av elen om de inte förnyar sitt elavtal hos dem. Elavtal som de lokala företagen i själva verket inte ens har. Dessutom uppger de som ringer att de har ett samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö samt att de ringer från ”ditt elnätsbolag” – vilket inte stämmer, säger Kari Potkonen, försäljningschef på Eskilstuna Energi och Miljö.

Kunderna luras att klicka på länkar som godkännande till fullmakter och inleda avtal. Det är främst småföretagare som utsätts för påtryckningarna.

- Vi vill varna våra lokala företagare för detta. Det uppringande företaget har inget samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö och använder sig av rena rama lurendrejeri-metoder, säger Kari Potkonen.


Svensk Handels varningslista

Här finns information om företag som varnats, samt hur du går tillväga om du blivit drabbad:

www.svenskhandel.se/sakerhetscenter/varningslistan


För ytterligare information kontakta:

Kari Potkonen, försäljningschef, 016-10 66 30.

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service. 

Ett callcenterföretag ringer just nu till företag i Eskilstuna och uppger att de samarbetar med Eskilstuna Energi och Miljö. Budskapet: Om ni inte tecknar elavtal så stänger vi av elen.

Läs vidare »

IP-Only ny kommunikationsoperatör för Eskilstunas fibernät

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 09:27 CEST

Eskilstuna Energi och Miljö sa hösten 2019 upp avtalet med Fibra. Ny kommunikationsoperatör för Eskilstunas fibernät blir IP-Only.

- Vi fortsätter att äga och bygga ut fibernätet i Eskilstuna kommun. Från och med 2021 ska vi anlita en extern kommunikationsoperatör. IP-Only vann upphandlingen och blir därmed aktören som håller i plattformen för tjänsteleverantörerna, som i sin tur tillhandahåller internet och IPTV samt kapacitet till våra kunder, säger Fredrik Stake, chef för Marknad och försäljning.

Under nästa vinter sker en successiv övergång till den nya kommunikationsoperatören. Det finns flera fördelar med det nya samarbetet.

- Efterfrågan ökar på allt snabbare internet. Tillsammans med IP-Only och tjänsteleverantörerna kommer vi att kunna erbjuda allt högre hastigheter till konkurrenskraftiga priser. Vårt samarbete med IP-Only kommer att ge oss bättre ekonomi, vilket förenklar fortsatt utbyggnad även i mindre befolkade områden, säger Fredrik Stake.

- Vi erbjuder ett brett urval av tjänsteleverantörer och skapar samtidigt goda möjligheter för kommande IoT-tjänster. Vi har lång erfarenhet av driftansvar för att skapa ett så stabilt fibernät som möjligt, och är stolta över att få det förtroendet även i Eskilstuna. Post- och telestyrelsens nya bredbandsrapport visar att vi investerar mest av alla aktörer – och det tänker vi fortsätta göra. Vi vill vara den ledande aktören när Sverige fortsätter sin digitalisering, säger Fredrik Borg, konsumentchef på IP-Only.

Innebär det här några förändringar för fiberkunderna?

- Det kan bli någon enstaka förändring i tjänsteutbudet jämfört med idag, men det är fortsatt ett öppet stadsnät där tjänsteleverantörerna får konkurrera med sina bästa erbjudanden, säger Fredrik Stake.

Kunderna har vanligtvis inte någon kontakt med kommunikationsoperatören, utan enbart med sin tjänsteleverantör.

- Dock kommer cirka 10 procent av alla kunder att behöva byta sin utrustning, den box som sitter i kundens ände av fibern. Detta eftersom de befintliga boxarna använder äldre teknik. Mer detaljerad information kommer när vi närmar oss förändringen, säger Fredrik Stake.


Vem gör vad i Eskilstunas fibernät?

 • Eskilstuna Energi och Miljö äger nätet. Det är även fortsättningsvis EEM som bygger ut fibernätet i Eskilstuna kommun.
 • Kommunikationsoperatören, från och med 2021 IP-Only, är aktören som håller i plattformen för tjänsteleverantörerna.
 • Kunden väljer själv tjänsteleverantör, det vill säga företag som tillhandahåller internet, IPTV och kapacitet. Exempel på tjänsteleverantörer är Telenor, Com Hem och Viasat. Det är tjänsteleverantören kunderna kontaktar om tjänsterna inte fungerar som de ska.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Stake, chef Marknad och försäljning, Eskilstuna Energi och Miljö, 016-10 66 00. 

Niclas Karnhill, presschef IP-Only, 0708-70 00 60.

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service. 

Eskilstuna Energi och Miljö sa hösten 2019 upp avtalet med Fibra. Ny kommunikationsoperatör för Eskilstunas fibernät blir IP-Only.

Läs vidare »

Ny inriktning för biogasprojektet

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2020 17:05 CEST

Det har sedan hösten 2019 funnits planer på att bygga en produktionsanläggning för biogas vid Lilla Nyby. Efter fördjupade studier av förutsättningarna ändras nu projektet, men planerna på att bygga en lokal produktionsanläggning för biogas ligger fast.

Behovet av substrat, för den typ av anläggning vi planerat, är högre än vi initialt räknat med, vilket påverkar kalkylen och risknivån negativt.

- Vi får inte in så stora volymer av substrat, det vill säga främst insamlat matavfall, som krävs för att kalkylen ska hålla. Eftersom tanken är att stärka vårt lokala kretslopp, vill vi klara oss på de volymer vi själva samlar in, säger Kjell Andersson VD ESEM.

Eskilstuna Energi och Miljö ser nu över projektet för att hitta andra lösningar.

- Målet är att förse Eskilstunas kollektivtrafik samt vår egen mack med lokalproducerad biogas. Vi behöver hitta lösningar med bredare bas, där vi inte bara har vårt eget insamlade matavfall och material från reningsverket att tillgå, säger Kjell Andersson VD ESEM.

Egen produktion av biogas handlar både om att minska miljöpåverkan och att utveckla det lokala kretsloppet.

- Biogas är ett viktigt drivmedel. Detta handlar också om att ta tillvara de resurser vi har, som insamlat matavfall. Därför är det viktigt att vi hittar nya vägar framåt, säger Ann-Sofie Wågström, styrelseordförande Eskilstuna Energi och Miljö.


För ytterligare information kontakta:

Kjell Andersson VD ESEM, 016- 10 65 01.
Ann-Sofie Wågström, styrelseordförande Eskilstuna Energi och Miljö, 016-710 24 72.

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service. 

Det har sedan hösten 2019 funnits planer på att bygga en produktionsanläggning för biogas vid Lilla Nyby. Efter fördjupade studier av förutsättningarna ändras nu projektet, men planerna på att bygga en lokal produktionsanläggning för biogas ligger fast.

Läs vidare »

Använd vattnet smart i sommarvärmen

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2020 13:27 CEST

Hållbar vattenanvändning är alltid viktigt, men blir extra angeläget under sommarens varma och torra dagar.

Enkla, kollektiva beteendeförändringar kan göra stor skillnad. Ett exempel är att vattna i trädgården på kvällen istället för under dagen, så att vattnet inte dunstar bort, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Varma vår- och sommardagar behöver vi tänka på hur vi använder vattnet, framförallt i trädgården där det går åt mycket vatten.

- I Eskilstuna och Strängnäs kommun är vi lyckligt lottade som får vårt dricksvatten från Hjälmaren och Mälaren. Men även om det finns gott om vatten där, så har vattenverken bara kapacitet att producera en viss mängd dricksvatten. När många använder mycket vatten samtidigt, finns risk att vattnet inte räcker till alla eller att en del får dåligt tryck, säger Admir Ibrisevic.

Det går även åt energi och kemikalier för att producera dricksvatten, så av hållbarhetsskäl är det alltid viktigt att tänka på att minska onödig vattenförbrukning.

- Vattnet vi producerar är tänkt för normalt hushållsbehov. Inte för att man exempelvis ska fylla en stor pool. Då har vi svårt att producera i den takt som vattnet förbrukas, säger Admir Ibrisevic.


Tips: Så får du en fin trädgård - och sparar på vattnet

 • Om något i trädgården behöver vattnas: vattna morgon, kväll eller nattetid och undvik att vattna när det är som varmast. Då undviker du att det mesta vattnet dunstar bort. Vattna med kanna eller vattenslang som du håller i handen.
 • Spara regnvattnet från stuprör i en tunna och använd det för vattning.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Så inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under våren och sommaren. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.

För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, 016-10 67 00.

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service. 

Hållbar vattenanvändning är alltid viktigt, men blir extra angeläget under sommarens varma och torra dagar. - Enkla, kollektiva beteendeförändringar kan göra stor skillnad. Ett exempel är att vattna i trädgården på kvällen istället för under dagen, så att vattnet inte dunstar bort, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Läs vidare »

Den svarta färgsorteringspåsen engagerar stort

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 09:34 CEST

Nu har den nya svarta påsen i färgsorteringsfamiljen landat i brevlådorna hemma hos dem som bor i villa i Eskilstuna och Strängnäs kommun. Reaktionerna på den nya påsen har varit många, och efter en utvärdering har vi beslutat att lyssna på våra kunder och göra den svarta påsen större.

Välj biltvätten när du ska göra bilen vårfin

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 09:47 CEST

Varje år sker ungefär 20 miljoner biltvättar direkt på gatorna runtom i Sverige. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

- Det kan tyckas praktiskt att tvätta bilen på den egna uppfarten eller ute på gatan eftersom tvättvattnet rinner ner i en markbrunn. Men dessa brunnar är till för att leda bort regn- och smältvatten från våra vägar och trottoarer. Vatten som hamnar i markbrunnarna åker rakt ut i närmsta vattendrag, säger Anna Bogren, processansvarig inom vatten och avlopp.

Genom att alltid välja biltvätten kan du på ett enkelt sätt göra en insats för vår miljö och vårt vatten.

- När du tvättar din bil på en biltvätt samlas de hälso- och miljöfarliga ämnena från bilen upp för rening, istället för att släppas ut i naturen, säger Anna Bogren.

För att uppmärksamma vikten av att tvätta rätt anordnar branschorganisationen Svenskt vatten tillsammans med sina medlemmar Stora biltvättarhelgen varje år i april sedan 2014. I år infaller Stora biltvättarhelgen den 25-26 april.


Myt om biltvätt

”Det är dåligt för miljön att köra flera mil till en biltvätt, man kan lika gärna tvätta bilen på gatan.”

Nej, det är faktiskt inte rätt. När du tvättar din bil på gatan rinner olja, giftiga tungmetaller och andra skadliga ämnen rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Varför inte passa på att tvätta bilen när du ska tanka? Då belastar du inte naturen med onödig bilkörning.


Hur och var ska man tvätta sin bil?

 • Alltid i första hand i en biltvätt eller ”gör-det-själv-hall”. En bra anläggning renar vattnet med oljeavskiljare och andra reningssteg, samt återanvänder tvättvattnet.
 • Om du inte har tillgång till en biltvätt, eller i enstaka fall vid lättare rengöring, tvätta bilen på din grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag eller diken. Då filtreras vattnet grovt innan det nårgrundvattnet.
 • Använd alltid miljöanpassade produkter!


För ytterligare information kontakta:

Anna Bogren, processansvarig inom vatten och avlopp, 016-10 67 82.

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service. 

Varje år sker ungefär 20 miljoner biltvättar direkt på gatorna runtom i Sverige. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

Läs vidare »

Färgsortera – nu även med den svarta påsen!

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 10:32 CEST

Snart utökas färgsorteringen med ytterligare en påse. I mitten av maj får alla villahushåll i Eskilstuna hem en rulle svarta påsar i brevlådan.

Den svarta påsen är till för sortering av övrigt hushållsavfall, säger Kent Briby, t f återvinningschef.

Den 1 maj i år införs skatt på plastbärkassar. Skatten innebär att priserna på kassarna ökar i handeln.

- Många har undrat hur de ska sortera sitt övriga hushållsavfall, om de framöver inte använder plastbärkassar från matbutikerna. Att sortera sitt avfall ska inte behöva vara ett problem, därför lanserar vi den svarta påsen för övrigt hushållsavfall, säger Kent Briby.

Efter att ha sorterat ut förpackningar, tidningar, matavfall och textilier blir det avfall kvar som inte går att återvinna. Detta är det övriga hushållsavfallet och ska sorteras i den svarta påsen.

Vad är det som inte går att återvinna?

- Exempelvis dammsugarpåsar, blöjor, kuvert, post-it-lappar, äggskal, servetter, rakhyvlar och bomullspinnar. Det avfallet förbränns istället och blir till värme och el, säger Kent Briby.

Handtagen på de svarta påsarna kommer att vara uppskurna, så att de inte ska kunna användas som bärkassar.

- Påsarna vi delar ut är avfallspåsar. De finansieras genom renhållningstaxan och ska endast användas för sortering, av dem som har färgsorteringssystemet. Påsarna är inte till för att exempelvis bära hem matvaror, säger Kent Briby.

Den svarta påsen lanseras i första hand till dem som bor i villa.

- I flerfamiljshus är det fastighetsägaren som är ansvarig för sorteringen. Men vi kommer självklart att ha dialog med fastighetsägarna för att se över lösningar även för dem, säger Kent Briby.


Glöm inte dubbelknuten!

Det är viktigt med dubbelknut på alla påsarna. Det gör att de håller genom hela hanteringen, samt ser till att ditt gröna kärl förblir fräscht och inte drar till sig ohyra.


Varför olikfärgade plastpåsar?

EEM införde färgsorteringen 2010. Sedan dess har det brännbara avfallet minskat med 54 procent, vilket är en stor vinst för miljön. Plastpåsarna är en förutsättning för att sorteringen ska hålla bra kvalitet. Andra material på påsar har testats, men inget håller genom hela sorteringsprocessen så som plasten gör.

Koldioxidutsläppen för att producera färgsorteringspåsar är 18 ton per år. Klimatnyttan med materialåtervinningen av ett års insamlat förpackningsmaterial samt mat jämfört med nyproduktion, uppgår till 1 706 ton koldioxidekvivalenter. Färgsorteringssystemet är alltså en stor vinst för miljön, trots användandet av plastpåsar. De svarta påsarna är tillverkade av 100 procent återvunnen plast. Övriga färgsorteringspåsar består till 70 procent av återvunnen plast.

Läs mer om den svarta påsen på eem.se/densvarta.


Färgerna i systemet

Grön: Matavfall

Orange: Plastförpackningar

Gul: Pappersförpackningar

Blå: Tidningar

Grå: Metallförpackningar

Rosa: Textilier

Svart: Övrigt hushållsavfall


För ytterligare information kontakta:

Kent Briby, t f återvinningschef, 016-10 63 10.

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service. 

​Snart utökas färgsorteringen med ytterligare en påse. I mitten av maj får alla villahushåll i Eskilstuna hem en rulle svarta påsar i brevlådan. - Den svarta påsen är till för sortering av övrigt hushållsavfall, säger Kent Briby, t f återvinningschef.

Läs vidare »

Eskilstuna Energi och Miljö tar helhetsgrepp om fibernätet

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2020 10:22 CEST

I höstas sa Eskilstuna Energi och Miljö upp avtalet med Fibra, som driftat fibernätet i Eskilstuna sedan 2015.

Vi ser möjligheter till förbättringar för kunderna genom att ta ett helhetsgrepp om fiberaffären, säger Benny Larsson, chef för Nätmarknad.

Avtalet med Fibra löper ut den 1 januari 2021. Men från och med den 1 april i år tar Eskilstuna Energi och Miljö över försäljning, marknadsföring och kundservice från Fibra.

Hur kommer kunderna att märka förändringen?

- Våra kunder som redan är anslutna till Fibra påverkas inte alls i det första skedet. Tjänsterna fortsätter att fungera som tidigare fram till den 1 januari 2021. De som vill bli kunder och ansluta sig till fiber är från och med den 1 april i år välkomna att vända sig direkt till oss, inte till Fibra som tidigare. På sikt tror vi att det kommer att upplevas som enklare att vi sköter helheten runt fiber, säger Benny Larsson.

Vad händer efter årsskiftet, när avtalet med Fibra löpt ut?

- Eskilstuna Energi och Miljö ska tillhandahålla fiber och anlita en extern kommunikationsoperatör för driften av nätet. Kommunikationsoperatören blir aktören som håller i plattformen för tjänsteleverantörerna, som i sin tur tillhandahåller internet och IPTV samt kapacitet till våra kunder.

Möjligheter till ökade intäkter

Eskilstuna kommun hade hösten 2019 en anslutningsgrad till fiber på 85 procent. Målet är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband 2020. Visionen är ett helt uppkopplat samhälle år 2025.

- Här ser vi att det finns utrymme kvar för nyanslutningar. Det finns även ett ganska stort antal hushåll som är anslutna, men som inte har aktiverat sina anslutningar. Där ser vi också möjligheter till nya kunder och ökade intäkter. Även på företagssidan finns nya affärer att göra. Större lönsamhet är förstås gynnsamt både för bolaget Eskilstuna Energi och Miljö och i förlängningen Eskilstuna kommun, eftersom en del av vårt överskott går tillbaka till staden, säger Benny Larsson.


Eskilstuna fibernät – så funkar det

Eskilstuna Energi och Miljö äger fibernätet (även kallat stadsnätet) i Eskilstuna kommun, som är ett öppet fiberoptiskt bredbandsnät för alla former av digital kommunikation, till exempel internet, telefoni, tv, film, musik, larmsignaler och mätutrustning.

Nätet knyter samman fastigheter, villaområden, myndigheter och anläggningar i hela kommunen.
Eskilstuna fibernät drivs sedan 2015 av det regionalt samägda bolaget Fibra. Nu är avtalet med Fibra uppsagt. Efter årsskiftet 2020/2021 kommer Eskilstuna Energi och Miljö att driva fibernätet tillsammans med en extern kommunikationsoperatör.

Vad är en kommunikationsoperatör?

En kommunikationsoperatör ansvarar för den dagliga driften av nätet samt fyller nätet med tjänster. Fibra fortsätter att vara kommunikationsoperatör till årsskiftet 2020/2021.


För ytterligare information kontakta:

Benny Larsson, chef Nätmarknad, 016-10 65 50. 

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service. 

I höstas sa Eskilstuna Energi och Miljö upp avtalet med Fibra, som driftat fibernätet i Eskilstuna sedan 2015. - Vi ser möjligheter till förbättringar för kunderna genom att ta ett helhetsgrepp om fiberaffären, säger Benny Larsson, chef för Nätmarknad.

Läs vidare »

ReTuna Återbruksgalleria vinner pris för innovativ logistik

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2020 09:36 CET

Postnord Logistics Awards specialpris går till ReTuna Återbruksgalleria. ”Retuna Återbruksgalleria har med flera butiker, konferensanläggning och café bevisat att idén med att samla in, hantera, reparera, renovera och sälja begagnade varor håller i praktiken”, lyder motiveringen.

Kjell Andersson ny vd för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2020 10:51 CET

Måndagen den 16 mars tillträder Kjell Andersson som vd för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressanvarig
 • hejclepzn.vcligundjvhedg@epesezwm.edsemt
 • 076-769 66 26

Om Eskilstuna Energi och Miljö AB

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.