Qyu9vn6jn4eb3zcm1abf

Skippa fulspolningen!

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 11:14 CET

Vad gör du om toalettpappret är slut? För många blir lösningen att ”fultorka” sig med hushållspapper och sedan spola ner det i toaletten. Det visar en ny undersökning från Svenskt Vatten.

Media no image

Nu hävs kokningsrekommendationen

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 16:20 CEST

Efter omfattande provtagningar och analyser häver Eskilstuna Energi och Miljö, i samråd med miljökontoret, den kokningsrekommendation som gällt i delar av Eskilstuna sedan den 4 oktober.

- De sista provsvaren visar att vi kan vara helt trygga med att kvaliteten på dricksvattnet är återställd. Vi vill tacka alla kunder för visat tålamod, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

För att informera om hävningsbeslutet gör Eskilstuna Energi och Miljö ett sms-utskick till alla registrerade telefonabonnemang i Eskilstuna kommun.

De åtgärder som vidtagits, spolning och förstärkt klorering, har haft positiva effekter.

- Nu har vi, genom omfattande provtagningar och analyser, säkerställt att effekterna av dessa åtgärder är hållbara, säger Admir Ibrisevic.

Onsdagen den 4 oktober påträffades koliforma bakterier i dricksvattnet i Eskilstuna. Eskilstuna Energi och Miljö gick omgående ut med en kokningsrekommendation.

- Den troliga orsaken till att koliforma bakterier funnits i dricksvattnet är att ytvatten kommit in i distributionssystemet. Vid avvikande provresultat ser vi över driftarbeten och störningar. Men det går inte att i efterhand säkerställa exakt plats där ytvatten kommit in i systemet, säger Admir Ibrisevic.

Under perioden med kokningsrekommendation har Eskilstuna Energi och Miljö regelbundet tagit del av rapporter från Folkhälsomyndigheten. Rapporterna har inte visat på ökat antal sjukdomsfall.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Efter omfattande provtagningar och analyser häver Eskilstuna Energi och Miljö, i samråd med miljökontoret, den kokningsrekommendation som gällt i delar av Eskilstuna sedan den 4 oktober. - De sista provsvaren visar att vi kan vara helt trygga med att kvaliteten på dricksvattnet är återställd. Vi vill tacka alla kunder för visat tålamod, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Läs vidare »
Media no image

Fortsatt kokningsrekommendation

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 12:20 CEST

Den kokningsrekommendation som gäller för stora delar av Eskilstuna kvarstår tillsvidare.
- I samråd med Eskilstuna kommuns miljökontor har vi beslutat att vi fortsätter vår utvärdering av vattenkvaliteten. Det innebär att vi behåller kokningsrekommendationen ytterligare en tid, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Som vi berättat tidigare grundas beslut om att häva en kokningsrekommendation alltid på försiktighetsprincipen. Det är vanligt att kokningsrekommendationen kvarstår en period – minst 2-3 veckor, ibland flera månader. Detta på grund av att det krävs åtgärder samt omfattande provtagningar och analyser innan dricksvattnets kvalitet åter är säkrad. 

- Vi vill se att de positiva effekter som uppnåtts efter spolning och förstärkt klorering också är hållbara, säger Admir Ibrisevic.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Den kokningsrekommendation som gäller för stora delar av Eskilstuna kvarstår tillsvidare. - I samråd med Eskilstuna kommuns miljökontor har vi beslutat att vi fortsätter vår utvärdering av vattenkvaliteten. Det innebär att vi behåller kokningsrekommendationen ytterligare en tid, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Läs vidare »
Media no image

Lägesrapport om dricksvattnet i Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 11:25 CEST

Kokningsrekommendationen för stora delar av Eskilstuna kvarstår tillsvidare. Under fredagseftermiddagen beslutades om en förstärkt klorering av dricksvattnet. Denna insats startades sedan under fredagskvällen.

- Vi tog nya vattenprover under fredagseftermiddagen, alltså innan kloreringen startade i ledningsnätet. Provsvaren visar en viss förbättring av vattenkvaliteten, vilket är positivt. Läget är stabilt och under kontroll. Vi ser att åtgärderna börjar ge resultat, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Under helgen har den förstärkta kloreringen av vattnet samt spolningen av ledningsnätet fortsatt. Syftet med spolningen är att påskynda omsättningen av dricksvattnet i ledningsnätet.

Provtagning av dricksvattnet fortsätter löpande under veckan.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Kokningsrekommendationen för stora delar av Eskilstuna kvarstår tillsvidare. Under fredagseftermiddagen beslutades om en förstärkt klorering av dricksvattnet. Denna insats startades sedan under fredagskvällen.

Läs vidare »
Media no image

Förstärkt klorering av dricksvattnet i Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 14:45 CEST

Nya provsvar visar att det fortfarande finns koliforma bakterier i dricksvattnet i delar av Eskilstuna. Därför kvarstår kokningsrekommendationen tillsvidare.

För att påskynda återställningen av dricksvattenkvaliteten kommer vi att förstärka kloreringen av dricksvattnet i ledningsnätet från och med fredag eftermiddag. Kloreringen ska sedan pågå under helgen.

- Under denna period är det normalt att känna klorlukt från vattnet. Det kan även göra att dricksvattnet får en annan lukt och smak. Den klorhalt vi tillsätter ligger under Livsmedelsverkets tillåtna gränser. Koka dricksvattnet enligt rekommendation, därefter kan det användas som vanligt, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Prover på dricksvattnet tas löpande. Under tiden arbetar Eskilstuna Energi och Miljö vidare med att spola ledningsnätet.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Nya provsvar visar att det fortfarande finns koliforma bakterier i dricksvattnet i delar av Eskilstuna. Därför kvarstår kokningsrekommendationen tillsvidare.

Läs vidare »
Media no image

Kokningsrekommendationerna kvarstår

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 18:37 CEST

Preliminära provsvar på vattenkvaliteten som blev klara under torsdagskvällen bekräftar tidigare analyser. Det förekommer fortfarande koliforma bakterier i vattnet i delar av Eskilstuna och kokningsrekommendationen kvarstår därför tillsvidare.

För att återställa vattenkvaliteten fortsätter Eskilstuna Energi och Miljö att spola ledningsnätet och prover tas löpande.

Det finns inga indikationer på att händelsen med dricksvattnet ska ha orsakat fler sjukdomsfall än vanligt.

- Vi får in rapporter från Folkhälsomyndigheten och resultaten visar inget anmärkningsvärt. Vi följer rapporterna kontinuerligt, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, 016-10 67 00

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Preliminära provsvar på vattenkvaliteten som blev klara under torsdagskvällen bekräftar tidigare analyser. Det förekommer fortfarande koliforma bakterier i vattnet i delar av Eskilstuna och kokningsrekommendationen kvarstår därför tillsvidare.

Läs vidare »
Media no image

Kokningsrekommendationen kvarstår tills vidare

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 13:54 CEST

Sedan igår uppmanar Eskilstuna Energi och Miljö boende och verksamheter i stora delar av Eskilstuna att koka sitt vatten innan förtäring. Bedömningen är att det kan ta två till tre veckor innan vattenkvaliteten är helt återställd.

Just nu arbetar vi intensivt med att återställa vattenkvaliteten. Tillsvidare kvarstår kokningsrekommendationen.

- Vi är självklart måna om att vattenkvaliteten är helt återställd innan vi häver kokningsrekommendationen. Säkerheten har högsta prioritet och innan kokningsrekommendationen hävs måste samtliga kvalitetskriterier vara uppfyllda. Vår bedömning är att det kan ta ytterligare två till tre veckor innan vattnet går att använda som vanligt, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Tills vattnets kvalitet är helt återställd arbetar Eskilstuna Energi och Miljö vidare med att bland annat spola rent ledningsnätet. Spolningen påbörjades under onsdagskvällen. Arbetet med spolning kan leda till att vattnet blir missfärgat. Vi vill därför upprepa vår rekommendation att spola vattnet i en kran tills det är klart igen. Koka sedan enligt rekommendation.

Eem.se samt Eskilstuna Energi och Miljö:s Facebook-sida uppdateras löpande med information om läget. På eem.se/translate kan vår hemsida översättas till flera olika språk. Vi har även faktablad som finns översatta till sju språk på eem.se/kokavatten.

För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, 016-10 67 00

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Sedan igår uppmanar Eskilstuna Energi och Miljö boende och verksamheter i stora delar av Eskilstuna att koka sitt vatten innan förtäring. Bedömningen är att det kan ta två till tre veckor innan vattenkvaliteten är helt återställd.

Läs vidare »
Media no image

Kokningsrekommendationen kvarstår

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 20:31 CEST

Den kokningsrekommendation som Eskilstuna Energi och Miljö gick ut med tidigare under onsdagen gäller tills vidare.
- Det är koliforma bakterier som hittats i vattnet. Alla som bor i berörda områden bör koka sitt vatten som en försiktighetsåtgärd, säger VA-chef Admir Ibrisevic.

För att rengöra ledningarna spolas delar av ledningsnätet, vilket kan leda till att vattnet blir missfärgat.

- Spola vattnet i en kran tills det är klart igen och koka enligt tidigare rekommendation, säger Admir Ibrisevic.

Utredning om orsak och utökad provtagning pågår. I nuläget kan vi inte uppge någon tidpunkt för när dricksvattenkvalitén är helt återställd.

För att informera brett om kokningsrekommendationerna har Eskilstuna Energi och Miljö skickat ut sms till invånare. Löpande information läggs upp på vår hemsida samt på Facebook.

För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, tel 016-10 67 00

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Den kokningsrekommendation som Eskilstuna Energi och Miljö gick ut med tidigare under onsdagen gäller tills vidare. - Det är koliforma bakterier som hittats i vattnet. Alla som bor i berörda områden bör koka sitt vatten som en försiktighetsåtgärd, säger VA-chef Admir Ibrisevic.

Läs vidare »
Fiviyfy2cbxy9u5qd8hh

Kokningsrekommendationer för boende i delar av Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 20:23 CEST

Vi rekommenderar boende i de markerade områdena på den bifogade kartan att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning. Prover visar att vattnet innehåller förhöjda halter av bakterier. Orsaken till störningen är ännu oklar men under utredning och löpande provtagningar genomförs för närvarande.

Media no image

Positiva prisbesked för våra kunder även i år

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 10:19 CEST

Eskilstuna Energi och Miljö har glädjande besked inför 2018. Förutom en justering av elnätsavgiften samt en mindre höjning av anläggningsavgiften för Vatten och avlopp blir det i stort sett oförändrade priser och taxor.

Det finns många vinster med samarbetet mellan Eskilstuna och Strängnäs kommuner genom bildandet av det gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM. Det är detta driftbolag, där all personal är anställd, som sedan 2014 driver Eskilstuna Energi och Miljö. Genom att ta vara på det bästa från de båda kommunernas energibolag och genom att skapa en gemensam organisation har vi kunnat genomföra effektiviseringar och dragit nytta av stordriftsfördelar.

En av vinsterna med detta är att det påverkar våra priser positivt. Nedan följer information om 2018 års pris- och taxeförändringar inom våra verksamhetsområden.

Fjärrvärme

För fjärrvärmekunderna blir det ingen prisförändring. Fjärrvärme ska vara ett fortsatt attraktivt uppvärmningsalternativ och vi jobbar aktivt för att hålla konkurrenskraftiga och långsiktiga priser. Detta är inte minst viktigt ur ett miljöperspektiv – fjärrvärme är ett energismart alternativ.

Elnät

För att kunna fortsätta hålla hög leveranssäkerhet och samtidigt bygga ut elnätet krävs investeringar. Elnätsavgiften höjs därför med fem procent, vilket är en liten ökning jämfört med branschen i stort.

Vatten och avlopp

Även inom VA krävs investeringar, framför allt för att underhålla och uppdatera ledningsnätet. Tack vare tidigare års positiva resultat kan brukningsavgiften för VA hållas oförändrad under 2018. Anläggningsavgiften höjs däremot med 2,3 procent. Höjningen motsvarar förändringen av relevanta byggindex och ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnät fram till fastigheter som ska anslutas.

Återvinning

Taxan oförändrad.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, Affärsområdeschef Energi, 016-10 68 00 Kjell Andersson, Affärsområdeschef Elnät, 016-10 65 01
Admir Ibrisevic, Affärsområdeschef VA, 016-10 67 00
Vesa Hiltula, Affärsområdeschef Återvinning, 016-10 63 00

Ann-Sofie Wågström, styrelseordförande, 016-710 24 72

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Eskilstuna Energi och Miljö har glädjande besked inför 2018. Förutom en justering av elnätsavgiften samt en mindre höjning av anläggningsavgiften för Vatten och avlopp blir det i stort sett oförändrade priser och taxor.

Läs vidare »

Om Eskilstuna Energi och Miljö AB

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.