Kompakt reningsverk som kan lösa vattenbrist i behövande områden testas vid Ekeby

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 09:39 CEST

Water-in-a-box heter konceptet som går ut på att skapa dricksvatten efter de förutsättningar som finns. Det består av ett minireningsverk som lätt kan förflyttas och som drivs av solenergi.

Bevattningsförbud upphör med undantag för Bälgviken och Näshulta

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 14:42 CEST

Nu har vattenförbrukningen i Eskilstuna återgått till normala nivåer. Samtidigt har den höga vattenkonsumtionen under torrperioden haft negativ påverkan på grundvattennivån.

Bevattningsförbudet som gällt i Eskilstuna sedan den 28 maj har gett önskat resultat. Detta i kombination med regnigt väder gör att förbudet upphävs idag. Däremot har följden av den höga vattenkonsumtionen i kombination med torkan blivit att grundvattennivåerna sjunkit drastiskt på flera håll i landet. De vattenverk som är beroende av grundvatten för att producera dricksvatten står därmed inför ett annat problem, däribland vattenverket i Bälgviken.

- Större delen av Eskilstuna förses med dricksvatten som har sitt ursprung i Hjälmaren så där är det ingen fara för brist på vatten. Vattenverket i Bälgviken, som producerar och förser invånarna där och i Näshulta, är däremot beroende av tillgång på både yt- och grundvatten. Eftersom nivån på grundvatten är kritiskt låg kan vi inte släppa bevattningsförbudet i dessa områden, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Nu är alltså förbrukningen nere på normala nivåer igen men fortsatt gäller att använda vattnet sparsamt.

- Den senaste väderutvecklingen samt prognosen framåt gör att vi kan nedgradera restriktionen för övriga områden i kommunen men vi uppmanar även fortsättningsvis till att man använder vattnet sparsamt. Vi tackar för all visad förståelse, avslutar Admir Ibrisevic, VA-chef.

Tips för att använda vattnet hållbart:

1. Undvik att vattna gräsmattan. Måste den vattnas, gör det på kvällen.

2. Tvätta bilen i en biltvätt. I biltvättar återanvänds tvättvattnet.

3. Duscha istället för att bada. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig.

4. Stäng av vattnet när du borstar tänderna.

5. Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

6. Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

Bra att veta:

1. En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.

2. För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.

3. Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.

4. Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.

5. Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, 016-10 67 00.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Nu har vattenförbrukningen i Eskilstuna återgått till normala nivåer. Samtidigt har den höga vattenkonsumtionen under torrperioden haft negativ påverkan på grundvattennivån.

Läs vidare »

Bevattningsförbudet kvarstår

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 12:13 CEST

Vattenförbrukningen har gått ner i Eskilstuna kommun sedan bevattningsförbud infördes den 28 maj.

- Vi ser en förbättring när det gäller användningen av vattnet men väderutvecklingen är för ogynnsam för att vi ska kunna häva bevattningsförbudet, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

En rekordvarm start på sommaren har gjort att många av landets vattenverk haft svårt att hinna med att producera och leverera dricksvatten i samma takt som det förbrukats. 104 av Sveriges 290 kommuner har infört bevattningsförbud eller uppmanar invånarna att vara försiktiga med vattenanvändningen, enligt branschorganisationen Svenskt vatten.

- Eskilstuna i stort riskerar ingen vattenbrist, eftersom vi tar merparten av vårt dricksvatten från Hjälmaren. Här handlar det om att få ner förbrukningen till normala nivåer. Däremot Näshulta och Bälgviken, som förses med dricksvatten från Bälgvikens vattenverk, riskerarvattenbrist på grund av att grundvattnet sjunkit drastiskt. I Bälgvikens vattenverk produceras dricksvattnet delvis av grundvatten, säger Admir Ibrisevic.

Ovanligt hög förbrukning av dricksvatten i kombination med torka under maj har på kort tid orsakat låga nivåer i grundvattenmagasinen.

- Väderprognoserna visar inte på några stora mängder regn och förbrukningen minskar inte i den takt vi önskar. Det gör att vi måste hålla kvar bevattningsförbudet, säger Admir Ibrisevic.

Bra att veta:

1. En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.

2. För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.

3. Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.

4. Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.

5. Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, 016-10 67 00.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Vattenförbrukningen har gått ner i Eskilstuna kommun sedan bevattningsförbud infördes den 28 maj. - Vi ser en förbättring när det gäller användningen av vattnet men väderutvecklingen är för ogynnsam för att vi ska kunna häva bevattningsförbudet, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Läs vidare »

Nya åtgärder för bättre tryck

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 14:48 CEST

Det varma vädret leder till hög vattenförbrukning. Sedan i måndags råder bevattningsförbud i hela Eskilstuna kommun.

 • Minskad vattenförbrukning är den allra viktigaste faktorn för att förbättra för invånare som har dåligt tryck i sina kranar. Men vi jobbar på fler fronter för att lösa de problem med trycket som uppstått, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.


  Vattentrycket försämras när många använder mycket vatten vid ungefär samma tid. De som bor i utkanterna av ledningsnätet eller uppe på en höjd har normalt ett lägre tryck och påverkas därför mest just nu.

 • För att förbättra trycket för alla förstärker vi pumpning och styrning av vatten mot bland annat Hållsta, Kjula, Kvicksund och Kolsta Hatt, Grundby, Hensta och Vallby. Förbättringarna kommer förhoppningsvis att märkas redan de närmaste dagarna, säger Admir Ibrisevic.

  Komplex fråga

  Problemen med lågt tryck i ledningsnätet vid ovanligt stor vattenförbrukning är inte unika för Eskilstuna kommun. Liknande situationer råder på många håll runtom i Sverige just nu. Även våra närkommuner har antingen gått ut med vädjan om smart vattenförbrukning eller infört bevattningsförbud.

Ledningsnätet är komplext. Det tar tid och krävs stora investeringar för att hålla det uppdaterat.

 • Att byta till överdimensionerade ledningar som klarar extrema toppar i vattenförbrukning är inte en hållbar lösning. Ledningsnätet dimensioneras för normal hushållsanvändning, med en viss och rekommenderad överkapacitet, säger Admir Ibrisevic.

Anledningen till detta är främst att dricksvattnet är en färskvara och måste uppfylla ställda kvalitetskrav, såväl kemiskt som mikrobiologiskt. Därför måste dricksvattnet omsättas regelbundet i ledningarna. Överdimensionerade ledningar i områden med relativt låg förbrukning skulle innebära att vattnet står i ledningarna extra länge och får smak, lukt och anmärkningar när det gäller mikrobiologisk kvalitet.

 • Dessutom skulle det innebära orimligt höga kostnader att till exempel bygga stora eller dubbla ledningar. De skulle stå och förfalla största delen av tiden, säger Admir Ibrisevic.

För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, 016-10 67 00.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Det varma vädret leder till hög vattenförbrukning. Sedan i måndags råder bevattningsförbud i hela Eskilstuna kommun. Nu presenterar Eskilstuna Energi och Miljö nya åtgärder för bättre tryck.

Läs vidare »

Bevattningsförbud i hela Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 15:18 CEST

Eskilstuna Energi och Miljö inför bevattningsförbud från och med idag. Det varma vädret har orsakat extremt hög vattenförbrukning.

Den långa perioden av varmt och torrt väder har gjort att vattenverken får jobba för fullt och ligger nära maxkapaciteten. Men främst ligger begränsningarna i ledningsnätet, som är dimensionerat för normal hushållsanvändning.

- Vattenförbrukningen har ökat väldigt mycket och väldigt snabbt. Långa värmeböljor brukar inte komma så här tidigt på säsongen. Dessa brukar inträffa senare under sommaren, när många är bortresta på semester. Nu ska alla duscha och laga mat vid ungefär samma tider. Dessutom vill många fylla sina pooler, vattna gräsmattor och trädgårdsland, vilket blir tufft för vårt gemensamma ledningsnät att klara, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Trycket försämras när många använder mycket vatten samtidigt. De som bor i ytterkanten av ledningsnätet eller uppe på en höjd, har normalt ett något sämre tryck och påverkas därför mest.

Genom att alla Eskilstunabor hjälps åt att använda vattnet smart och undviker onödig förbrukning säkerställs försörjningen och ett bra vattentryck till alla invånare.

- Vi har försökt påverka förbrukningen genom att sprida information om läget, men det har inte gett önskat resultat. Därför måste vi nu införa bevattningsförbud i hela Eskilstuna så länge det varma vädret håller i sig, säger Admir Ibrisevic.


Vad innebär bevattningsförbudet?

 • Det är inte tillåtet att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang.
 • Det är inte heller tillåtet att fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än tre kubikmeter.
 • Du som har vatten från egen brunn omfattas inte av bevattningsförbudet. Det gäller enbart kommunalt vatten.


För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, 016-10 67 00.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Eskilstuna Energi och Miljö inför bevattningsförbud från och med idag. Det varma vädret har orsakat extremt hög vattenförbrukning.

Läs vidare »

Skräddarsytt och hållbart mode i ny butik i ReTuna Återbruksgalleria

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 12:19 CEST

Att vara både klädintresserad och miljömedveten är inte alltid helt lätt. Men i den nya butiken Axelinas manufaktur och diverse i ReTuna Återbruksgalleria blandas mode och hållbarhet.

Det är varmt – använd vattnet smart

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 09:51 CEST

Det råder värmebölja och den ser ut att hålla i sig ett tag till. Det gör att vi använder ovanligt mycket vatten just nu. Vi vattnar i trädgården, fyller poolen och tar kanske en extra dusch. Eskilstuna Energi och Miljös vattenverk går på högtryck, och vi ber därför invånarna i Eskilstuna kommun att inte använda vatten i onödan.

Det varma vädret innebär att vi använder mer vatten än vanligt. De flesta av oss är dessutom hemma, vilket vi inte brukar vara under värmeböljor som inträffar mitt i semestertid. För att möta behovet får vattenverken jobba för fullt och ligger snart på maxkapacitet.

Vi är lyckligt lottade som har bra reserver i våra yt- och grundvattenmagasiner. Men vattenverken och vårt ledningsnät har en begränsad kapacitet för produktion och distribution av dricksvatten. För att kunna säkerställa försörjningen och bra vattentryck till alla behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart.

Eskilstuna Energi och Miljö ber därför alla i Eskilstuna kommun att låta bli onödig vattenanvändning så länge värmeböljan håller i sig.

Tips för att använda vattnet hållbart:

1. Undvik att vattna gräsmattan. Måste den vattnas, gör det på kvällen.

2. Tvätta inte bilen just nu.

3. Duscha istället för att bada.

4. Stäng av vattnet när du borstar tänderna.

5. Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

6. Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

Bra att veta:

1. En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.

2. För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.

3. Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.

4. Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.

5. Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, chef Vatten och Avlopp, 016-10 67 00.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Det råder värmebölja och den ser ut att hålla i sig ett tag till. Det gör att vi använder ovanligt mycket vatten just nu. Vi vattnar i trädgården, fyller poolen och tar kanske en extra dusch. Eskilstuna Energi och Miljös vattenverk går på högtryck, och vi ber därför invånarna i Eskilstuna kommun att inte använda vatten i onödan.

Läs vidare »

Planerat driftavbrott i centrala Eskilstuna 16-17 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 08:27 CEST

Onsdagen den 16 maj från kl 22.00 fram till torsdagen den 17 maj kl 05.00 kommer värme- och varmvattentillförseln (kallvattnet påverkas inte) att stängas av på följande adresser i Eskilstuna:

Sveavägen, Lundbladsvägen, Intagsgatan fram till Carlavägen, Kungsvägen fram till Carlavägen, Hisingsgatan 4-10, Gallégatan 3, S:t Johannesgatan 3-5, Dambergsgatan 1-10, Ruddamsgatan 4a-b, Kungsvägen 2,4,6, 8 samt 11.

- Driftavbrottet beror på att vi måste byta ut ventiler i fjärrvärmeledningen för att säkerställa leveranser framöver och för att undvika kommande akuta avbrott. Vi ber alla boende och verksamma i området om överseende med avbrottet. Mer information finns på vår driftsida eem.se/driftinformation, säger Ulf Björklund, affärsområdeschef Energi.

Berörda fjärrvärmekunder har fått informationsblad till sina fastigheter. Information om driftavbrottet finns även på Eskilstuna Energi och Miljös Facebooksida samt i annons i tisdagens Eskilstuna-Kuriren.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Onsdagen den 16 maj från kl 22.00 fram till torsdagen den 17 maj kl 05.00 kommer värme- och varmvattentillförseln att stängas av på följande adresser i Eskilstuna: Sveavägen, Lundbladsvägen, Intagsgatan fram till Carlavägen, Kungsvägen fram till Carlavägen, Hisingsgatan 4-10, Gallégatan 3, S:t Johannesgatan 3-5, Dambergsgatan 1-10, Ruddamsgatan 4a-b, Kungsvägen 2,4,6, 8 samt 11.

Läs vidare »

Maxad helg med loppis i ReTuna Återbruksgalleria och familjedag på Lilla Nyby

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 09:46 CEST

Nu i helgen händer mycket kul i Eskilstuna. På lördag är det dags för ReTuna Återbruksgallerias årliga megaloppis. På söndag bjuder vi in till vår populära familjedag på Lilla Nyby.

Hemtrevlig mix i ny butik i ReTuna Återbruksgalleria

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 10:13 CEST

Gillar du inredning, retroprylar och ekologiskt odlade blommor? Då är nya butiken Ecohome i ReTuna Återbruksgalleria något för dig. - Vi vill visa att det går att skapa en mer hållbar livsstil, med genomtänkta alternativ till det vanliga utbudet, säger Maria Larsson som driver butiken tillsammans med sin syster Karin Larsson.

Om Eskilstuna Energi och Miljö AB

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.