Nya lagkrav leder till omfattande byte av elmätare

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 10:48 CET

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. De nya kraven gör att alla elnätsbolag i Sverige måste byta ut eller uppdatera sina elmätare. I Strängnäs och Eskilstuna är det 19 000 respektive 48 000 elmätare som ska bytas ut.

De nya elmätarna ska bland annat trygga en säkrare drift av elnäten.

- Med hjälp av de nya mätarna kommer vi att kunna se elavbrott direkt. Därmed kan vi åtgärda fel snabbare, säger Fredrik Andersson, servicechef.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har på uppdrag av ägarna Eskilstuna Energi och Miljö samt SEVAB Strängnäs Energi upphandlat totallösning för byte av mätare. Idag har avtal skrivits med teknik- och tjänsteleverantören Aidon. Kontraktsvärdet är 136,7 miljoner kronor.

 - Aidon kommer att vara leverantör av nytt system för mätvärdesinsamling samt tillhörande mätare och insamlingsinfrastruktur. De har bred erfarenhet av stora installationer, vilket känns tryggt, säger Fredrik Andersson.

Utbytet påbörjas hösten 2019 i både Strängnäs och Eskilstuna och kommer att vara klart senast 2024.

- Eftersom dagens fjärrvärmemätare använder samma kommunikationsvägar för att skicka in sina mätvärden som de nuvarande elmätarna, så kommer även vissa fjärrvärmemätare att behöva bytas tidigare än beräknat, säger Fredrik Andersson.

Fakta: Elmätarbyte

 • Arbetet med att byta mätare påbörjas hösten 2019. Det ska pågå under fem år och delas upp i flera etapper. Kunderna kommer att få mer utförlig information i god tid innan det är dags för byte av mätare.

Fakta: Nya elmätare
De nya mätarkraven har kommit till för att:

 • Kunna ge bättre information till kunder och aktörer på elmarknaden.
 • Ge utökade möjligheter för kunder att anpassa sitt elanvändningsmönster och för elnätsföretagen att utforma tariffer.
 • I ett elnät måste det alltid råda balans mellan använd och producerad el. De nya elmätarna underlättar för elproducenterna att matcha produktionen av el mot efterfrågan genom tätare mätintervaller.

Källor: Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, Energiföretagen, regeringen.se


För ytterligare information kontakta:

Fredrik Andersson, servicechef, 016-10 62 00.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. De nya kraven gör att alla elnätsbolag i Sverige måste byta ut eller uppdatera sina elmätare. I Strängnäs och Eskilstuna är det 19 000 respektive 48 000 elmätare som ska bytas ut.

Läs vidare »

Tillståndsfrågan för brandfarlig vara för Ekeby Reningsverk och gasledningen

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 09:15 CET

Måndagen den 5 november träffade representanter från ESEM Räddningstjänsten (RTj) för att få besked gällande den tillståndsansökan som skickades in tidigare i år. Vår förhoppning inför mötet var att få ett komplett tillstånd för alla delar som tillståndsansökan avser.

Vi har fått tillstånd för sex av de 10 delar som ansökan omfattar. De fyra delarna som vi inte har fått tillstånd för berör bland annat gasledningen och vissa komponenter i den utrustning som leder bort rågas från rötkamrarna på Ekeby Reningsverk. Det innebär att vi inte får hantera brandfarlig vara fullt ut och att vi måste påbörja processen med att tillfälligt stänga ner berörda delar av anläggningen tills komponenterna är utbytta.

Beslutet som RTj har tagit grundar sig bland annat på vår åtgärdsplan som tagits fram tillsammans med externa experter inom området och som fanns med som en del av ansökan. Vi och RTj har dock gjort olika bedömningar kring hur fort åtgärderna behöver genomföras.

Direkt efter beskedet från RTj inleddes arbetet med att revidera åtgärdsplanen och genomföra åtgärderna i en snabbare takt än vi planerat från början.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Måndagen den 5 november träffade representanter från ESEM Räddningstjänsten (RTj) för att få besked gällande den tillståndsansökan som skickades in tidigare i år. Vår förhoppning inför mötet var att få ett komplett tillstånd för alla delar som tillståndsansökan avser.

Läs vidare »

På ReTuna får gamla leksaker nya kompisar

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 09:36 CEST

Lördagen den 20 oktober är det äntligen dags för det återkommande eventet Leksaksbytardag på ReTuna Återbruksgalleria.

Leksaksbytardagen drog förra gången många besökare och visade tydligt att det finns ett stort intresse för familjer att låta sina barn få nya leksaker på ett hållbart sätt.

- Det var roligt att se hur de barn som tidigare tvekat till att släppa sina gamla leksaker blev så glada och gick helt upp i de nya saker som de kunde byta till sig, säger Anna Bergström.

Reglerna för leksaksbytet är enkla. När man kommer till ReTuna lämnar man in sina gamla leksaker, max fem stycken per person. I gengäld får man fem stycken biljetter som man kan byta till sig lika många ”nya” leksaker med.

Anna Bergström understryker att det är viktigt att leksakerna är hela, rena, kompletta och fungerande.

- Det är väl egentligen bara att utgå från sig själv. Lämnar man in en sak som fungerar som den ska, så blir man givetvis besviken om man kommer hem med en ny leksak som visar sig vara ur funktion, säger hon.

Tanken med Leksaksbytardagen är att visa vägen för hållbar handel, att det är bättre att byta saker än att köpa nya.

- Att byta leksaker med varandra istället för att köpa nya är bra på så många sätt. Ekonomiskt, miljövänligt och roligt, avslutar Anna Bergström.

Tid: Lördagen den 20 oktober kl 10-14.
Plats: ReTuna Återbruksgalleria, Folkestaleden 7, Eskilstuna.

För ytterligare information kontakta: Anna Bergström, centrumledare ReTuna Återbruksgalleria, 016-10 64 42.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Lördagen den 20 oktober är det äntligen dags för det återkommande eventet Leksaksbytardag på ReTuna Återbruksgalleria.

Läs vidare »

Välkommen till ReTunadagen!

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 11:04 CEST

Tre år har gått sedan världens första återbruksgalleria ReTuna öppnade i Eskilstuna. Sedan dess har ReTuna Återbruksgalleria blivit en internationell nyhet och konceptet sprids nu runtom i världen. Detta vill vi fira och bjuder in till kalas lördagen den 1 september kl 10-15.

Nu hävs bevattningsförbudet i Bälgviken och Näshulta

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 11:53 CEST

Sedan den 28 maj har bevattningsförbud gällt i Bälgviken och Näshulta. Nu hävs förbudet.

Efter den extremt heta och torra sommaren är grundvattennivåerna låga runtom i Sverige. Värmen orsakade även en kraftig ökning av vattenförbrukningen.

Dessa två faktorer har påverkat möjligheten att möta det ökade behovet i Bälgviken och Näshulta.

Bevattningsförbudet har därför kvarstått under sommaren i både Bälgviken och Näshulta, som får sitt dricksvatten från Bälgvikens vattenverk.

- Vi har nu genomfört tekniska förbättringar som ökat kapaciteten för rening av ytvatten vid vattenverket i Bälgviken. Detta i kombination med ökad nederbörd gör att vi nu häver bevattningsförbudet, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Eftersom grundvattennivåerna är fortsatt mycket låga är det förstås viktigt att använda vattnet klokt och sparsamt.

- Sommarens extrema väder har påverkat grundvattennivåerna i stor utsträckning. Detta gör att vi tillsammans måste vara extra rädda om vårt gemensamma vatten. Vi tackar för all visad förståelse under bevattningsförbudet, avslutar Admir Ibrisevic.

Tips för att använda vattnet hållbart:

1. Har du möjlighet, samla regnvatten för bevattning av din trädgård. Undvik att använda vattenspridare, vattna istället med kanna.

2. Tvätta bilen i en biltvätt. I biltvättar återanvänds tvättvattnet.

3. Duscha istället för att bada.

4. Stäng av vattnet när du borstar tänderna.

5. Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

6. Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.


Bra att veta:

1. En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.

2. För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.

3. Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.

4. Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.


För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, 016-10 67 00.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Sedan den 28 maj har bevattningsförbud gällt i Bälgviken och Näshulta. Nu hävs förbudet.

Läs vidare »

Kompakt reningsverk som kan lösa vattenbrist i behövande områden testas vid Ekeby

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 09:39 CEST

Water-in-a-box heter konceptet som går ut på att skapa dricksvatten efter de förutsättningar som finns. Det består av ett minireningsverk som lätt kan förflyttas och som drivs av solenergi.

Bevattningsförbud upphör med undantag för Bälgviken och Näshulta

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 14:42 CEST

Nu har vattenförbrukningen i Eskilstuna återgått till normala nivåer. Samtidigt har den höga vattenkonsumtionen under torrperioden haft negativ påverkan på grundvattennivån.

Bevattningsförbudet som gällt i Eskilstuna sedan den 28 maj har gett önskat resultat. Detta i kombination med regnigt väder gör att förbudet upphävs idag. Däremot har följden av den höga vattenkonsumtionen i kombination med torkan blivit att grundvattennivåerna sjunkit drastiskt på flera håll i landet. De vattenverk som är beroende av grundvatten för att producera dricksvatten står därmed inför ett annat problem, däribland vattenverket i Bälgviken.

- Större delen av Eskilstuna förses med dricksvatten som har sitt ursprung i Hjälmaren så där är det ingen fara för brist på vatten. Vattenverket i Bälgviken, som producerar och förser invånarna där och i Näshulta, är däremot beroende av tillgång på både yt- och grundvatten. Eftersom nivån på grundvatten är kritiskt låg kan vi inte släppa bevattningsförbudet i dessa områden, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Nu är alltså förbrukningen nere på normala nivåer igen men fortsatt gäller att använda vattnet sparsamt.

- Den senaste väderutvecklingen samt prognosen framåt gör att vi kan nedgradera restriktionen för övriga områden i kommunen men vi uppmanar även fortsättningsvis till att man använder vattnet sparsamt. Vi tackar för all visad förståelse, avslutar Admir Ibrisevic, VA-chef.

Tips för att använda vattnet hållbart:

1. Undvik att vattna gräsmattan. Måste den vattnas, gör det på kvällen.

2. Tvätta bilen i en biltvätt. I biltvättar återanvänds tvättvattnet.

3. Duscha istället för att bada. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig.

4. Stäng av vattnet när du borstar tänderna.

5. Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

6. Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

Bra att veta:

1. En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.

2. För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.

3. Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.

4. Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.

5. Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, 016-10 67 00.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Nu har vattenförbrukningen i Eskilstuna återgått till normala nivåer. Samtidigt har den höga vattenkonsumtionen under torrperioden haft negativ påverkan på grundvattennivån.

Läs vidare »

Bevattningsförbudet kvarstår

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 12:13 CEST

Vattenförbrukningen har gått ner i Eskilstuna kommun sedan bevattningsförbud infördes den 28 maj.

- Vi ser en förbättring när det gäller användningen av vattnet men väderutvecklingen är för ogynnsam för att vi ska kunna häva bevattningsförbudet, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

En rekordvarm start på sommaren har gjort att många av landets vattenverk haft svårt att hinna med att producera och leverera dricksvatten i samma takt som det förbrukats. 104 av Sveriges 290 kommuner har infört bevattningsförbud eller uppmanar invånarna att vara försiktiga med vattenanvändningen, enligt branschorganisationen Svenskt vatten.

- Eskilstuna i stort riskerar ingen vattenbrist, eftersom vi tar merparten av vårt dricksvatten från Hjälmaren. Här handlar det om att få ner förbrukningen till normala nivåer. Däremot Näshulta och Bälgviken, som förses med dricksvatten från Bälgvikens vattenverk, riskerarvattenbrist på grund av att grundvattnet sjunkit drastiskt. I Bälgvikens vattenverk produceras dricksvattnet delvis av grundvatten, säger Admir Ibrisevic.

Ovanligt hög förbrukning av dricksvatten i kombination med torka under maj har på kort tid orsakat låga nivåer i grundvattenmagasinen.

- Väderprognoserna visar inte på några stora mängder regn och förbrukningen minskar inte i den takt vi önskar. Det gör att vi måste hålla kvar bevattningsförbudet, säger Admir Ibrisevic.

Bra att veta:

1. En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.

2. För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.

3. Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.

4. Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.

5. Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, 016-10 67 00.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Vattenförbrukningen har gått ner i Eskilstuna kommun sedan bevattningsförbud infördes den 28 maj. - Vi ser en förbättring när det gäller användningen av vattnet men väderutvecklingen är för ogynnsam för att vi ska kunna häva bevattningsförbudet, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Läs vidare »

Nya åtgärder för bättre tryck

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 14:48 CEST

Det varma vädret leder till hög vattenförbrukning. Sedan i måndags råder bevattningsförbud i hela Eskilstuna kommun.

 • Minskad vattenförbrukning är den allra viktigaste faktorn för att förbättra för invånare som har dåligt tryck i sina kranar. Men vi jobbar på fler fronter för att lösa de problem med trycket som uppstått, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.


  Vattentrycket försämras när många använder mycket vatten vid ungefär samma tid. De som bor i utkanterna av ledningsnätet eller uppe på en höjd har normalt ett lägre tryck och påverkas därför mest just nu.

 • För att förbättra trycket för alla förstärker vi pumpning och styrning av vatten mot bland annat Hållsta, Kjula, Kvicksund och Kolsta Hatt, Grundby, Hensta och Vallby. Förbättringarna kommer förhoppningsvis att märkas redan de närmaste dagarna, säger Admir Ibrisevic.

  Komplex fråga

  Problemen med lågt tryck i ledningsnätet vid ovanligt stor vattenförbrukning är inte unika för Eskilstuna kommun. Liknande situationer råder på många håll runtom i Sverige just nu. Även våra närkommuner har antingen gått ut med vädjan om smart vattenförbrukning eller infört bevattningsförbud.

Ledningsnätet är komplext. Det tar tid och krävs stora investeringar för att hålla det uppdaterat.

 • Att byta till överdimensionerade ledningar som klarar extrema toppar i vattenförbrukning är inte en hållbar lösning. Ledningsnätet dimensioneras för normal hushållsanvändning, med en viss och rekommenderad överkapacitet, säger Admir Ibrisevic.

Anledningen till detta är främst att dricksvattnet är en färskvara och måste uppfylla ställda kvalitetskrav, såväl kemiskt som mikrobiologiskt. Därför måste dricksvattnet omsättas regelbundet i ledningarna. Överdimensionerade ledningar i områden med relativt låg förbrukning skulle innebära att vattnet står i ledningarna extra länge och får smak, lukt och anmärkningar när det gäller mikrobiologisk kvalitet.

 • Dessutom skulle det innebära orimligt höga kostnader att till exempel bygga stora eller dubbla ledningar. De skulle stå och förfalla största delen av tiden, säger Admir Ibrisevic.

För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, 016-10 67 00.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Det varma vädret leder till hög vattenförbrukning. Sedan i måndags råder bevattningsförbud i hela Eskilstuna kommun. Nu presenterar Eskilstuna Energi och Miljö nya åtgärder för bättre tryck.

Läs vidare »

Bevattningsförbud i hela Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 15:18 CEST

Eskilstuna Energi och Miljö inför bevattningsförbud från och med idag. Det varma vädret har orsakat extremt hög vattenförbrukning.

Den långa perioden av varmt och torrt väder har gjort att vattenverken får jobba för fullt och ligger nära maxkapaciteten. Men främst ligger begränsningarna i ledningsnätet, som är dimensionerat för normal hushållsanvändning.

- Vattenförbrukningen har ökat väldigt mycket och väldigt snabbt. Långa värmeböljor brukar inte komma så här tidigt på säsongen. Dessa brukar inträffa senare under sommaren, när många är bortresta på semester. Nu ska alla duscha och laga mat vid ungefär samma tider. Dessutom vill många fylla sina pooler, vattna gräsmattor och trädgårdsland, vilket blir tufft för vårt gemensamma ledningsnät att klara, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Trycket försämras när många använder mycket vatten samtidigt. De som bor i ytterkanten av ledningsnätet eller uppe på en höjd, har normalt ett något sämre tryck och påverkas därför mest.

Genom att alla Eskilstunabor hjälps åt att använda vattnet smart och undviker onödig förbrukning säkerställs försörjningen och ett bra vattentryck till alla invånare.

- Vi har försökt påverka förbrukningen genom att sprida information om läget, men det har inte gett önskat resultat. Därför måste vi nu införa bevattningsförbud i hela Eskilstuna så länge det varma vädret håller i sig, säger Admir Ibrisevic.


Vad innebär bevattningsförbudet?

 • Det är inte tillåtet att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang.
 • Det är inte heller tillåtet att fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än tre kubikmeter.
 • Du som har vatten från egen brunn omfattas inte av bevattningsförbudet. Det gäller enbart kommunalt vatten.


För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, 016-10 67 00.

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Eskilstuna Energi och Miljö inför bevattningsförbud från och med idag. Det varma vädret har orsakat extremt hög vattenförbrukning.

Läs vidare »

Om Eskilstuna Energi och Miljö AB

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.