Skip to main content

Stockholms nya årsring

Blogginlägg   •   Mar 16, 2018 10:53 CET

I Hagastaden byggs just nu väldigt mycket nytt i ett närmast unikt centralt läge. Hittills är vi på Einar Mattsson med och utvecklar cirka 550 nya bostäder – både bostadsrätter och hyresrätter. Den nya stadsdelen utgör en ny årsring som sammanfogar Solna och Stockholm. I grund och botten bygger staden och byggherrarna vidare på den klassiska stenstaden, men skalan är annorlunda.

Husen i Hagastaden blir högre och ligger tätare. De till uttrycket starka fasaderna ska möta uttrycket från omgivande kontorsbyggnader. Stadsdelen är tänkt att präglas av ständigt liv och rörelse på många av dygnets timmar. Därför möter man i bottenplanen butikslokaler som kommer att fyllas med verksamheter som bidrar till servicen i området.

Den urbana arkitekturen för tankarna till Manhattan snarare än nordeuropeisk idyll. Samtidigt kommer en ny park att tillföra den Stockholms-typiska luftigheten och grönskan. Det gröna huvudstråket är kilformat och löper rakt igenom hela stadsdelen med en gångförbindelse till Hagaparken. Hagastaden ska också förses med en egen tunnelbana med uppgångar mot Torsplan.

Det är väldigt spännande att se Hagastaden ta form. Det är inte svårt att föreställa sig att det blir Stockholms mest spännande stadsdel framöver.

Anna Larsson
Projektutvecklare