Skip to main content

Einar Mattsson finansierar forskning om framtidens boende

Nyhet   •   Feb 15, 2016 13:33 CET

Nu är äntligen möjligheten att ansöka om att forska på och verifiera produkter och tjänster samt knyta utbildningar till KTH Live-In Lab öppen. Den 12 februari på Dome of Visions på KTH presenterades testbäddens utformning och även hur forsknings- och utbildningsverksamheten knuten till testbädden är tänkt att fungera. Projektet har möjliggjorts bland annat tack vare Einar Mattsson som är huvudfinansiär. 

 En av talarna vid presentationen var Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk som pratade om vikten av Stockholms attraktivitet och varför Einar Mattsson valt att stödja KTH Live-in Lab. 

- Vi har fått möjligheten att uppföra 300 studentlägenheter på ett campusområde och kombinera detta med forskning och utveckling inom bostadssektorn, sa Stefan Ränk 

Stefan Ränk betonade vidare i sitt tal behovet av ökad innovation i fastighetsbranschen och lyfte fram långsiktigt fastighetsägande som en avgörande faktor för mer innovation i branschen.

Om KTH Live-in Lab

KTH Live-In Lab syftar till att förkorta ledtider mellan forskningsresultat och implementering. En aktiv och en passiv del av labbet kommer byggas som en del av de cirka 300 studentbostäder som Einar Mattsson utvecklar på KTH Campus.

Genom ökad innovation hoppas man att KTH Live-In Lab leder till att man kan bygga bostäder på ett smartare och miljövänligare sätt och bidra till ett ökat företagande, en stärkning av miljötekniksektorn och en ökad export av produkter och tjänster för boende och byggande. Denna testmiljö, där Einar Mattsson i högsta grad deltar med kunnande och erfarenhet, blir en ny och unik nod för samarbete mellan akademin, industrin och samhället. Du kan följa detta spännande projekt på Live-in Labs webb-sida.

På webb-sidan kan du också läsa om hur du gör för att ansöka om att knyta forskning eller utbildning till testbädden.