Skip to main content

Einar Mattsson om innovativa lösningar på internationell fastighetsmässa

Nyhet   •   Mar 23, 2018 15:38 CET

Britta Blaxhult och Mikael Dimadis från Einar Mattsson om framgångsrik långsiktighet.

Företrädare från Einar Mattsson deltog i mars på MIPIM-mässan i Cannes, Europas största fastighetsmässa. För första gången deltog vi även som partner till Stockholm Business Region, ett samarbete som stärker Stockholmsregionens utveckling. Syftet på mässan är att visa omvärlden den investeringspotential som finns i regionen. Som Stockholms största privata fastighetsägare är Stockholms utveckling oerhört viktig för oss.

─ Vi lyfte särskilt fram de innovativa lösningar vi tagit fram, vikten av engagerade medarbetare och hur en aktiv förvaltning gör skillnad i vardagen, berättar Mikael Dimadis.

I Stockholmsmontern på MIPIM-mässan talade Britta Blaxhult, mark- och projektförvärvschef, och Mikael Dimadis, vd för fastighetsförvaltningsbolaget, om hur Einar Mattsson jobbar långsiktigt. Dels hur Einar Mattsson jobbar i vår aktiva fastighetsförvaltning och dels hur vi bidrar med värden i nya bostadsutvecklingsprojekt:

─ Nu fortsätter vi bidra till att Stockholmsregionen fortsätter leverera framgångsrika företag och förstärker sin särställning som ”the Unicorn Factory”, avslutar Britta Blaxhult.

Snabba fakta om MIPIM

  • MIPIM, är en förkortning av Le marché international des professionnels de l’immobilier.
  • 800 svenska besökare var på plats i år.
  • MIPIM arrangerades för första gången 1990.
  • Cirka 23 000 deltagare är på plats under första veckan i mars i Cannes, Frankrike.


Om Einar Mattsson AB
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Inom den kommande tioårsperioden kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernen har ett förvaltningsbolag med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.