Skip to main content

Einar Mattsson startar produktion av bostadsrättsprojekt med miljöprofil

Nyhet   •   Dec 06, 2012 13:10 CET

Einar Mattsson har i november byggstartat två projekt i Stockholms innerstad. De två projekten omfattar 264 lägenheter med en tydlig miljöprofil.

Längs Warfvinges väg har rivningen påbörjats av de befintliga kontorsfastigheterna för att ge plats åt två punkthus om 187 lägenheter.

Projektet beräknas vara färdigställt under 2014 som Sveriges största passivhus. Även i Norra Djurgårdsstaden, kvarteret Färnebofjärden, har Einar Mattsson påbörjat byggnation av 77 stycken bostadsrättslägenheter, som även de beräknas färdigställas under 2014.