Skip to main content

Einar Mattssons nytänkande ger nöjdare hyresgäster

Nyhet   •   Mar 23, 2015 14:30 CET

I ett klassiskt 50-talshus har ett fasadbyte och en stamrenovering genomförts. Med respekt för de boende i de olika byggfaserna, med gemensamma möten för hyresgäster och hantverkare, och genom att ständig informera vad som händer nu och vad som ska hända framöver, så har de boendes nöjdhet över Einar Mattsson som hyresvärd ökat.

Läs hur du skapar ökad energieffektvitet och samtidigt får nöjdare hyresgäster i artikeln i Fastighetsnytt här

Se också tv-inslaget där vi visar hur man genom nytänkande får nöjdare hyresgäster här