Skip to main content

​Nu delar vi ut årets enkät till 2 500 hyresgäster

Nyhet   •   Apr 04, 2019 10:41 CEST

Dags för feedback från hyresgäster

I Einar Mattssons 97 fastigheter och 5 623 lägenheter bor människor som varje dag ska trivas med sitt hem och med oss som hyresvärd. För att veta hur bra vi lyckas med vårt uppdrag ber vi årligen våra hyresgäster att tycka till. I april delar vi ut årets enkät till hälften av våra hyresgäster.

Vi på förvaltningen arbetar varje dag, året runt, med att ta hand om husen. Vi ser till att allt fungerar som det ska och att husen renoveras för att hålla i många generationer. Vi ser till att trapphusen och tvättstugorna städas, att soporna hämtas och att utemiljön är en plats för trivsel och gemenskap. Vi vill också att våra hyresgäster enkelt ska få hjälp når något gått sönder och snabbt ska kunna få svar på sina frågor om sitt kontrakt och sin hyra.

De flesta är nöjda
Våra tidigare hyresgästenkäter visar att de allra flesta, cirka 80 procent, är nöjda med vår service. Men vi nöjer oss inte där. Vi vill så klart bli ännu bättre på det vi gör. Under april delar vi ut en hyresgästenkät till hälften av våra hyresgäster. Den innehåller frågor om lägenheten, utemiljön, städning, sophämtning, trygghet, felanmälan och om hur man upplever kontakten med oss. Våra lokalhyresgäster får också möjlighet att tycka till om lokalen och vår service.

Konkreta åtgärder till följd av synpunkter
Vi hoppas nu att så många som möjligt tar sig tid att besvara våra frågor. I höst kommer vi i förvaltningen gå igenom resultatet för att i teamen ta fram de prioriterade förbättringar som ska genomföras. 

Förra årets workshop resulterade i cirka 200 aktiviteter som nu har genomförts för att förbättra för våra hyresgäster. Några av dessa är:

  • Vi har bland annat genomfört förbättringar med sopsorteringen i många fastigheter. Under 2019 jobbar vi vidare mot målet att det ska vara god ordning och enkelt att återvinna.
  • Vi har förbättrat lås och belysning samt gjort gårdar till en trivsammare plats att vistas på. Vårt mål är att bli ännu bättre på att ta hand om utemiljön.
  • Förra enkäten visade också att våra hyresgäster i vissa fastigheter önskar bättre städutrustning i tvättstugor. Det har vi åtgärdat och jobbar också för att följa upp städningen av tvättstugorna.

Just de här åtgärderna är konkreta förbättringar som vi gör utöver det underhåll som ligger i vår långsiktiga underhållsplan för att hålla fastigheterna i gott skick.

Om du är en av alla dem som får enkäten i år vill jag uppmana dig att ta chansen att tycka till.

Stort tack för hjälpen - du hjälper oss att bli bättre!


Peter Leskinen, Förvaltningschef