Skip to main content

Biljana Pehrsson och Leif Johansson till Einar Mattssons styrelse

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 06:00 CET

Einar Mattsson-koncernens ägarråd avser att vid 2016 års bolagsstämma i maj utse två nya ledamöter till koncernstyrelsen. Det är Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden och Leif Johansson, Industrial Advisor på Ratos som föreslås ta plats i koncernens styrelse. 

- Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med Biljana och Leif i styrelsen. Deras breda erfarenhet av fastighetsbranschen och andra styrelseuppdrag innebär att vi även fortsatt har en hög fastighetskompetens och en strategisk spets i styrelsen. Det är också personer som vi vet kommer bidra till våra ambitioner som en långsiktig aktör, säger Anders Ränk, styrelseledamot och ordförande i ägarrådet.

Övriga ledamöter i styrelsen kommer vara ordförande Arne Karlsson samt Anders Ränk, Kristina Ränk och Stefan Ränk.

Vid stämman 2016 lämnar Marianne Ränk, Ristjan Ränk, Lennart Bernhardtson och Henrik Didner styrelsen. Marianne och Ristjan avslutar därmed ett livslångt professionellt engagemang i Einar Mattsson-gruppens verksamheter. Vid årsskiftet slutfördes och formaliserades en succession som innebär att ägandet av Einar Mattsson-gruppen nu i sin helhet gått över till tredje generationens familjeföretagare - Anders, Kristina och Stefan Ränk.

- Under Mariannes, Ristjans, Lennarts och Henriks tolv år i Einar Mattsson-koncernens styrelse har Einar Mattsson växt till att bli den största privata bostadsfastighetsägaren i Stockholm stad, en betydande och efterfrågad förvaltnings- och byggentreprenör samt en av de största bostadsutvecklarna i Storstockholm. Vi är mycket tacksamma för deras insatser och gläds åt att arbeta vidare med dem alla i andra roller, säger Anders Ränk, styrelseledamot och ordförande i ägarrådet


Om Biljana Pehrsson

Född 1970. VD på Kungsleden sedan september 2013. Styrelseledamot i Kungsleden från 2011 till 2013. Innan Biljana tillträdde om VD på Kungsleden var hon vice VD och Head of Real Estate på East Capital Private Equity och dessförinnan VD på Centrumutveckling. Utbildning Civilingenjör KTH, Stockholm.

Om Leif Johansson

Ingenjörs- och ekonomutbildning. Industrial Advisor på Ratos och rådgivare till Ratos sedan 2013. Styrelseuppdrag i Ratos innehav: Ordförande i Euromaint. Ledamot i ArcusGruppen. Suppleant i Aibel. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Aalborg Ejendom och Fort Nox AB. Ledamot i Inwido och Profura AB. Tidigare Vice VD och Investment Director Ratos, VD/Koncernchef LB-Invest, ledande befattningar inom Procuritas KB samt eget konsultbolag.


För mer information kontakta: 

Anders Ränk

Ordförande i ägarrådet

08-586 263 00

Om Einar Mattsson AB

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms bygg- och fastighetsmarknad i över 80 år. Inom den kommande 10-årsperioden kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Einar Mattsson är idag Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Koncernen har en förvaltnings- och byggentreprenadrörelse med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och byggherrar och förvaltar idag totalt cirka 13 500 bostäder. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.

Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook