Skip to main content

Einar Mattsson manifesterade tillsammans med Hjulstaborna mot vårdslösa mopedkörningar

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 13:20 CEST

Några av de boende i området

Hjulstabor manifesterade tillsammans med Einar Mattsson i lördags för att manifestera för tryggare och säkrare gång- och cykelvägar. Vi samlades vid Hjulsta torg och promenerade sedan gemensamt ut i stadsdelen.

─ Vi vill att det ska vara tryggt att leka utomhus och gå på gångvägarna här i Hjulsta. Mopedister och motocrossförare måste köra saktare, lagligt och visa hänsyn för gående och andra trafikanter, säger Ylva Forslund, fastighetsförvaltare på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

Historik
Sedan 2008 då Einar Mattsson förvärvade hyresfastigheterna i Hjulsta har bolaget arbetat systematiskt med att göra området attraktivare och tryggare för såväl boende, kunder och medarbetare. Det har bland annat handlat om att rusta upp torget och arbeta med närservice, samverka med polisen, Brottsförebyggande rådet, stadsdelsförvaltningen, stötta grannsamverkan, bjuda in till gemensamma event och stötta föreningar i Järvaområdet. Einar Mattsson stöttar även LäxhjälpenHjulsta grundskola. Redan 2014 fick Einar Mattsson motta Stockholms Stads Trygghetspris för sitt systematiska trygghetsarbete.

Om Einar Mattsson AB
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Inom den kommande 10-årsperioden kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernen har ett förvaltningsbolag med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.

Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook