Skip to main content

Einar Mattsson: "Nytt ljus på ett Hjulsta i utveckling"

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 13:48 CEST

Under den här veckan riktas allt ljus mot Hjulsta – med fokus på att involvera invånarna i utvecklingen av den egna boendemiljön. Ljusdesigners, studerande och andra intresserade är i området för att tillsammans med de boende testa och samla erfarenheter kring belysning av bostadsområden. Einar Mattsson är stolt samarbetspartner till Social Light Movements och Guerilla Lightings fyra dagar långa workshop, som avslutas med konferensen Stockholms Lighting Days och en spektakulär ljusuppvisning.

– Hjulsta är vår del av Järva, som vi vill förvalta och utveckla på ett bra sätt. Därför är det självklart för oss att delta i evenemanget. Genom att göra det får vi värdefulla erfarenheter som kan användas i vårt långsiktiga arbete med att utveckla fastigheterna och området, säger fastighetschef Eva Ellenfors, Einar Mattsson Fastighets AB.

Långsiktig satsning för ökad trivsel och trygghet
2008 köpte Einar Mattsson Fastighets AB Svenska Bostäders fastigheter i Hjulsta, vilket omfattar 1 100 hyresrätter. Det finns goda kvaliteter och våra hyresgäster trivs i grunden bra. Sedan vårt köp har en hel del åtgärder vidtagits och ännu fler pågår och planeras, och vi vill fortsätta utvecklingen av området.

– Vi arbetar utifrån en långsiktig plan där vi tar ett steg i taget. Det handlar om att förbättra fastigheter, men också om att öka trivseln och tryggheten. För oss är det även viktigt att vi utvecklar området tillsammans med de boende, säger Björn Schenholm Ristborg förvaltare i Hjulsta.

Ventilationen i samtliga fastigheter har bytts ut för att skapa bättre boendemiljö och effektiv energianvändning, och alla byggnader har miljösanerats från PCB. Vi har byggt ett nytt områdeskontor där vi tar emot våra kunder. Kontoret har också blivit en bra arbetsplats där våra medarbetare börjar och avslutar sin arbetsdag. Förra året renoverades garaget på Tenstavägen, och en av gårdarna byggdes om i samarbete med en landskapsarkitekt. Nu påbörjar vi utvecklingen av fastigheterna kring Hjulsta torg. Där för vi diskussioner med nya hyresgäster som ska ge stadsdelen bra verksamhet med positivt liv och rörelse. Arbetet med att renovera hissar och byta ut entrédörrar har också påbörjats.

Einar Mattsson satsar också på åtgärder och aktiviteter som ska förenkla de boendes vardag, öka trivseln och tryggheten samt öka hyresgästernas möjlighet till delaktighet. I samarbete med Bee Urban har vi placerat ut bikupor i Hjulsta. Det gjordes efter förslag från hyresgäster, och visar på ett miljöengagemang som vi delar och gärna deltar i. Vi arbetar också med grannsamverkan och nattvandring, och har utvecklat ett samarbete med den lokala hyresgästföreningen.

– Bland de planerade åtgärderna finns att byta ut belysningen på våra fastigheter. Vi har genomfört en belysningsstudie och arbetat fram en belysningsplan. Resultaten från veckans workshop kompletterar dessa. Tillsammans utgör de ett viktigt underlag för oss när vi ska hitta långsiktiga och bra belysningslösningar i Hjulsta, säger Björn Schenholm Ristborg.

För mer information, kontakta:

Einar Mattsson-koncernen har varit verksam på Stockholms bygg- och fastighetsmarknad sedan 1935. De andra verksamheterna i koncernen utgörs av fastigheter, projekt och övriga investeringar.

Läs mer om oss på  www.einarmattsson.se och facebook