Skip to main content

​Einar Mattsson välkomnar regeringens utredning om handeln med hyresrätter

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 17:53 CET

─ Det är mycket glädjande att justitieministern tillsätter en utredning som ska föreslå åtgärder för att komma till rätta med den olagliga handeln med hyresrätter, säger Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattsson, i en kommentar till Justitiedepartementets tillsättning av en särskild utredare.

Handeln med hyresrätter har idag utvecklats till att vara ett obehagligt inslag på den svenska bostadsmarknaden. Den leder till en ökande misstro mellan fastighetsägare och hyresgäst. Den orsakar därigenom betydande arbetsmiljöproblem för våra medarbetare. Stora värden står på spel när villkoren för ett byte eller en andrahandsuthyrning rättmätigt ifrågasätts.Tonläget som då uppstår blir ofta hårt. De lagar och regler en fastighetsägare idag har att följa är ett betydande hinder för att utveckla hyresrätten och möta kundernas behov.

─ Den olagliga andrahandsuthyrningen, handeln med hyreskontrakt, är det tydligaste symptomet på att vi inte har en fungerande prissättning på hyresbostadsmarknaden idag. Ur ett ekonomiskt perspektiv styrs resurser till fel mottagare. Medel som skulle kunna investeras i fastigheten eller till att bygga nya fastigheter, går istället i stor utsträckning till organiserad brottslighet, avslutar Stefan Ränk.

Om Einar Mattsson AB

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms bygg- och fastighetsmarknad sedan 1935. Inom den kommande 10-årsperioden kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Einar Mattsson är idag Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Koncernen har en förvaltnings- och byggentreprenadrörelse med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och byggherrar och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.

Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook