Skip to main content

Eva Ellenfors lämnar Einar Mattsson

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 10:56 CET

Ellenfors rekryterades 2009 till en nyinrättad befattning som Fastighetschef i Einar Mattsson Fastighets AB. Hon har lett förändringen av verksamheten för fastighetsbolaget, från ägarstyrning till målstyrning. Idag är fastighetsbolaget en professionell ägar- och beställarorganisation och Einar Mattsson Byggnads AB en leverantörsorganisation med tydliga krav och förutsättningar att leverera fastighetsförvaltning i ett totalåtagande.

-  Eva Ellenfors har byggt en solid grund för förvaltning och utveckling av fastighetstillgångarna i Einar Mattsson Fastighets AB. Hon har bidragit stort till utvecklingen av vårt fastighetsbolag och vi har nu mycket goda förutsättningar att ta detta vidare. Det ger hela koncernen styrka med tydliga funktioner och gränssnitt mellan våra affärer, säger Stefan Ränk, koncern vd vid moderbolaget Einar Mattsson AB.

-  Det har varit mycket intressant och inspirerande att bygga en modern fastighetsaffär åt Einar Mattsson, intensiva år med stort förändringsarbete. Arbetet går in i en förvaltande fas, och det känns naturligt att lämna över stafettpinnen nu,  säger Eva Ellenfors. 

Enligt överenskommelse lämnar Ellenfors i februari.


För mer information, kontakta:

Stefan Ränk, VD
Einar Mattsson AB
08-58626540

Eva Ellenfors
070-7347304

Om Einar Mattsson AB 

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Stor-Stockholms bygg- och fastighetsmarknad sedan 1935. Einar Mattsson är idag en av Stockholms större ägare av bostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Koncernen har en förvaltnings- och byggentreprenadrörelse med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och byggherrar. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven. Sammanlagt sysselsätter bolagen cirka 310 medarbetare och omsatte under 2011 drygt en miljard kronor.

Läs mer om oss på  www.einarmattsson.se och facebook