Skip to main content

Första gjutningen hos Einar Mattsson – bostäder ersätter gamla stadshuset

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 06:04 CEST

Mikael T Eriksson (M) markerar byggstarten för Kv. Hjulmakaren i Rissne.

Onsdagen 25 maj genomförde Einar Mattsson den första gjutningen i kv. Hjulmakaren i Rissne, Sundbyberg. Gjutningen genomfördes tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (M). Vid gjutningen deltog även ett 50-tal gäster - beslutsfattare och tjänstemän från Sundbybergs kommun, grannar och representanter för det lokala näringslivet.

Mikael T. Eriksson markerade byggstarten av de nya bostäderna genom att gjuta sina handavtryck i betong. Handavtrycken byggs sedan in i ett av husen där de kommer vara synliga för de boende. 

Stadshuslunden i kv Hjulmakaren ersätter Sundbybergs tidigare stadshus. I de två lamellhusen och tre punkthusen kommer det inrymmas 64 hyresrätter och 198 bostadsrätter i varierande storlekar. Till det kommer 139 parkeringsplatser. Fastigheterna projekteras för Miljöbyggnad Guld och beräknas vara inflyttningsklara från hösten 2017.

- Einar Mattsson bygger gärna stad och målet är att utveckla 4000 nya bostäder i stadsmiljö till 2024. I Rissne vill vi bidra till stadskänslan med nya moderna, klimatsmarta hus som levandegör gatumiljön med lokaler och service i bottenvåningen, säger Per Jutner, VD för Einar Mattsson Projekt AB.

Området ligger på gångavstånd från T-banestationen i Rissne och Sundbybergs stad planerar tillsammans med SL för ytterligare spårbunden kollektivtrafik med en ny tvärbana utanför husknuten. Den nya tvärbanan beräknas enligt SL att vara klar 2021.

Einar Mattssons investering uppgår till ca 680 mnkr och markanvisningen erhölls efter en tävling som utlystes av Sundbybergs stad.

För mer information om bostäderna, se www.einarmattsson.se/stadshuslunden

Om Einar Mattsson Projekt AB

Einar Mattsson är en långsiktig fastighetsaktör som varit verksam på Stockholms bostadsmarknad i 80 år. Med sina 5000 bostäder är man idag Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder. I koncernen ingår också en förvaltningsentreprenad som förvaltar ca 13 500 bostäder och en byggentreprenadverksamhet. Einar Mattsson Projekt AB är det av dotterbolagen som arbetar med att utveckla nya bostäder i Stockholms län där råmark eller projektfastigheter förvärvas och utvecklas till efterfrågade bostäder. Bolaget har som mål att färdigställa minst 4000 lägenheter till 2024.

Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och facebook