Skip to main content

Långsiktighet är nyckeln – Einar Mattssons hållbarhetsrapport 2017

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 15:24 CEST

Kv. Taklampan med solceller på taket. Finns i Hammarbyhöjden, Stockholm.

Med vårt långsiktiga ägande, aktiva förvaltning och bostadsutveckling har hållbarhet varit ett tema i Einar Mattssons verksamhet i drygt 80 år. Det här är första gången som vi formulerar vårt arbete inom ramen för en hållbarhetsredovisning. Under 2017 har vi jobbat med att sammanställa och justera riktlinjer och strategi för koncernens hållbarhetsarbete.

Målet är att genom dialog, innovation och ansvarstagande bidra till ett hållbart samhälle. Einar Mattssons fokusområden fram till 2020 är ett socialt värdeskapande, att hållbart tillvarata resurser och arbeta för en hållbar leverantörskedja – samtliga med förankring i FN:s globala hållbarhetsmål.

- Att hushålla med resurser av alla de slag och samtidigt ha ett långsiktigt tänk har alltid varit en framgångsfaktor för oss. Det är det långsiktiga perspektivet i verksamheten i vårt DNA som verkligen särskiljer oss från andra aktörer, säger Stefan Ränk, koncernchef för Einar Mattsson.

I hållbarhetsredovisningen för 2017 kan du bland annat läsa om hur det är att arbeta på Einar Mattsson, säkerhetsarbetet, åtgärdspaket för energieffektivisering och hur en aktiv förvaltning jobbar med socialt värdeskapande i våra bostadsområden.

Här kan du läsa Einar Mattssons Hållbarhetsredovisning för 2017 i sin helhet.

Om Einar Mattsson AB

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholm Stads största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Inom den kommande 10-årsperioden kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernen har ett förvaltningsbolag med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.

Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook