Skip to main content

Långsiktighet som lönar sig - Einar Mattsson 2015

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 05:07 CEST

Under 2015 firade Einar Mattsson sitt 80-årsjubileum samtidigt som resultaten i årsberättelsen visar på ett av bolagets mest framgångsrika år. En stark efterfrågan inom alla segment och nöjdare kunder gör att koncernen stärker sin omsättning till 1,9 mdkr och kan visa på ett resultat på närmare 500 mkr.

Koncernens finansiella motor – fastigheterna har nu ett bedömt marknadsvärde på ca 8,5 mdkr. Inom EM-sfären finns ytterligare fastigheter med ett värde om cirka 3 mdkr. Totalt ger det ett bedömt fastighetsvärde om cirka 11,5 mdkr – att jämföra med 9 mdkr under 2014. Koncernens förvaltningsverksamhet har fått fler nya uppdrag under 2015 och förvaltar vid årets utgång fastigheter till ett totalt värde om cirka 40 mdkr.

Tittar man närmare på dotterbolagen i koncernen - projektutvecklingen av nya bostäder och entreprenadverksamheterna ser man att lönsamheten ökar. Einar Mattsson Projekt AB som arbetar med nyutveckling av bostäder har cirka 2600 bostäder i sin projektportfölj förstärker sitt resultat till 418 mkr. Einar Mattsson Byggnads AB som säljer tjänster inom bygg- och förvaltningsentreprenader visar på ett förbättrat rörelseresultat på 14 mkr.

- Det är bara lönsamma företag som kan vara långsiktiga. Då har vi kraften att fortsätta investera i bostäder, i nöjdare kunder och i staden. De närmaste fem åren planerar vi att investera cirka 5 mdkr i nya bostäder. Som långsiktigt och lönsamt bolag har vi också kraften att arbeta för ännu bättre infrastruktur och en fungerande bostadsmarknad, säger Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson AB.

I Einar Mattssons årsberättelse för 2015 kan du, utöver att botanisera i nyckeltalen för verksamheterna, också läsa om hur Einar Mattssons fastighetsbestånd växt i takt med infrastrukturen, om nollenergifastigheten och spjutspetsprojektet Taklampan och om renoveringen i Landsfogden som nominerades till Årets bygge 2016. Du kan också läsa hur kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, Claes Thunblad arbetar för att skapa en ny regional mötesplats.

Här kan du läsa Einar Mattssons årsberättelse för 2015 i sin helhet. 

För mer information kontakta: 

Ewelina Holm, kommunikationschef

Telefonnummer: 0765-42 67 20

Om Einar Mattsson AB

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Inom den kommande 10-årsperioden kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernen har en förvaltnings- och byggentreprenadrörelse med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och byggherrar och förvaltar idag totalt cirka 13 000 bostäder. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.

Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook