​Marknadsoro tydliggör hyresrättens roll, säger Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk
​Marknadsoro tydliggör hyresrättens roll, säger Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk

Pressmeddelande -

​Marknadsoro tydliggör hyresrättens roll

Einar Mattsson är den största privata ägaren av hyresrätter i Stockholm. Ett av Einar Mattssons affärsmål är att utveckla ännu fler hyresrätter som bostadsmarknaden behöver. I drygt 80 år har bolaget utvecklat bostäder i alla konjunkturer.

Einar Mattsson deltar på Business Arena Stockholm med 20 medarbetare för att träffa befintliga och blivande uppdragsgivare, branschaktörer och delta i seminarier och i panelsamtal. Koncernchef Stefan Ränk talar onsdag 19 september i en paneldiskussion med temat ”Överutbud = hyresrättens revansch?”.

─ I tider av marknadsoro tydliggörs hyresrättens egenskaper. När marknaden för bostadsrätter av olika skäl svalnar kan vi med hyresrättsproduktion trygga tillgången till bostäder över konjunkturcyklerna. Det är vår erfarenhet och styrka efter 80 år av bostadsutveckling, säger Stefan Ränk.

Fler talare från Einar Mattsson vid Business Arena 19 - 20 september:


Onsdag 19 september

Klockan 11:00 – 12:00 om ”Digitalisering, 5G och IoT
"Från fiber till affärsnytta”, Björn Schenholm Ristborg, affärsutvecklare Einar Mattsson Fastighetsförvaltning, EMFF, deltar i ett panelsamtal.

Klockan 14.30 - om ”Överutbud = Hyresrättens revansch?”
Stefan Ränk, Koncernchef, deltar i panelsamtalet om hyresrättens roll på bostadsmarknaden.


Torsdag 20 september

Klockan 13:30 – 14:30 ”Samlad trupp när marknaden svajar”
Sara Albrecht, Projektutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt, är med i ett samtal om hur man bygger upp en förvaltningsorganisation – och hur ett bolag kan ställa om när marknaden förändras.

Klockan 12:40 – 12:55 om ”Innovation, plusenergi och betong på KTH Campus” på Framtidsforum
Britta Blaxhult, Mark- och projektförvärvschef på Einar Mattsson Projekt, berättar om Kvarteret Forskningen där forskningsbädden KTH Live in Lab ligger placerad.

Klockan 13.30-14.30 Draknästet
Isak Larsson, koncernledningsassistent, är med i ”Lag 2” och presenterar idéer för hållbara transporter i årets upplaga av Draknästet. Plats: Newsecs lounge, plan 4. Läs mer om Isaks deltagande här. 


Träffa oss i företaget i monter 4069, på plan 4.För mer information om Business Arena hittar du fullständigt program här

Ämnen

Regioner


Om Einar Mattsson AB
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Inom den kommande 10-årsperioden kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernen har ett förvaltningsbolag med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.

Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook

Presskontakt

Ewelina Holm

Ewelina Holm

Presskontakt Press- och kommunikationschef 0765-426720

Relaterat material