Skip to main content

Peter Svensson blir ny VD för Einar Mattsson Projekt AB

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 10:06 CEST

Fotograf: Dan Coleman

Peter Svensson börjar som VD för Einar Mattsson Projekt AB i början av september. Han har en mångårig branscherfarenhet och kommer närmast från VD-uppdraget för PEAB Bostadsutveckling. Peter har dessförinnan arbetat på NCC, Skanska och Bjerkings. Peter efterträder Barbro Frisch som arbetar som tillförordnad VD sedan årsskiftet.

– Peter Svensson är en av de mest erfarna på svensk bostadsmarknad och vi glada över att han nu ansluter till Einar Mattsson. Hans ledaregenskaper och tekniska bakgrund är värdefulla nu när konkurrensen driver fram höjda kvalitetskrav och minskade produktionskostnader, säger Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk.

– I den förändrade marknadssituation som råder på svensk bostadsmarknad är Einar Mattsson Projekt AB väl positionerat. Jag ser fram emot att stärka bolagets utveckling därifrån med det långsiktiga perspektiv som kännetecknar Einar Mattssons verksamhet, säger tillträdande VD Peter Svensson.

För mer information kontakta: 

Ewelina Holm, Kommunikationschef
Telefonnummer: 0765-426720

Om Einar Mattsson Projekt AB

Einar Mattsson är en långsiktig fastighetsaktör som varit verksam på Stockholms bostadsmarknad i 80 år. Med sina drygt  5 600 bostäder är man idag Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder. Einar Mattsson Projekt AB är det av dotterbolagen som arbetar med att utveckla nya bostäder i Stockholms län där råmark eller projektfastigheter förvärvas och utvecklas till efterfrågade bostäder. Einar Mattsson är en av de mest aktiva projektutvecklarna i regionen och har som mål att färdigställa minst 4000 lägenheter under en tioårsperiod. I koncernen ingår också ett förvaltningsbolag som förvaltar cirka 15 000 bostäder, en byggentreprenadverksamhet som säkerställer kvaliteten i byggprocessen och ett bolag som sköter övriga investeringar.

Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook