Ksjfcsfngkrrs0vsplpx

Eitech växer i Umeå med nya uppdrag till Balticgruppen, Rekab och Umeå Energi

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 12:52 CET

Eitech-koncernen sysselsätter idag närmare 125 medarbetare i Umeå, och är i och med det en av Umeås stora arbetsgivare. Med nya och spännande uppdrag till Balticgruppen, Rekab och Umeå Energi i ryggen satsar företaget på en fortsatt tillväxt och att rekrytera ytterligare specialister inom elteknik i regionen.

Zbcj8gafr1tgeauehhmh

Eitech vinner uppdrag för ny tågdepå i Skåne

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 08:32 CET

Eitech har vunnit ett nytt uppdrag i anslutning till uppförandet av en ny tågdepå för Öresundstågen i Hässleholm. Uppdraget genomförs i samverkan med NCC och Region Skåne i två faser, där fas 1 innebär att bygghandlingar tas fram för underlag till investeringsbeslut. Vid ett investeringsbeslut övergår entreprenaden i fas 2.

Ygocw84qfu5jq6q0mojn

Eitech – utvald certifierad kamerapartner till SOS Alarm

Nyheter   •   Nov 28, 2017 13:52 CET

SOS Alarm väljer Eitech som certifierad kamerapartner i samband med lanseringen av en ny plattform för visuell larmhantering och larmverifiering. Plattformen sätter en ny standard för hur anläggningar kan hanteras avseende bland annat rondering, larmverifiering och larm från videoanalyser.

Ihkl7zczrhaiuzu3kn7x

Arbetsglädje i centrum när Eitech genomför säkerhetsvecka

Nyheter   •   Nov 22, 2017 08:12 CET

​I nästa vecka, 27 november till den 1 december, genomför Eitech den tredje upplagan av sin årligen återkommande säkerhetsvecka. Målsättningen är att lyfta fram ett viktigt område för att skapa en god arbetsmiljö samt säkra projekt- och arbetsplatser. I 2015 respektive 2016 var huvudtemat Elsäkerhet samt Fallskydd, i år läggs fokus på mer mjukare parametrar; organisation, arbetsglädje och hälsa.

Xnh9je2y7wnmio9czmtg

Mersmak för ny restaurang på Park hotell i Göteborg

Nyheter   •   Nov 15, 2017 09:36 CET

I över en månad har dörrarna varit öppna till at Park, och lovorden från alla besökare bådar gott för den nya restaurangen på Park hotell i Göteborg. Eitech är stolta över sitt bidrag som omfattat alla eltekniska installationer för avenyns nya brasseriinspirerade restaurang.

Media no image

VINCI Energies förvärvar Eitech-koncernen

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 08:36 CET

VINCI Energies och Eitechs huvudägare i form av familjen Tannergård har kommit överens om en försäljning av hela Eitech-koncernen. Försäljningen innebär att VINCI Energies, VINCIs dotterbolag specialiserat inom energi samt kommunikations- och informationsteknologitjänster, förvärvar 100 procent av de bolag och resurser som ingår i Eitech-koncernen.

Eitech är ett av Sveriges ledande elteknikföretag och koncernen omsätter närmare 2 miljarder svenska kronor med drygt 1 200 medarbetare från Malmö i söder till Kiruna i norr. Eitechs varumärke, verksamhet och inriktning bibehålls i anslutning till försäljningen, och integreras i VINCI Energies nordiska verksamhet.

- VINCI Energies har som målsättning att expandera samt bredda sitt utbud av tekniska tjänster i Norden med ett särskilt fokus i Sverige. I mina ögon känns det både spännande samt helt rätt att de väljer att komplettera sin verksamhet med Eitechs kvalitativa tjänster och kompetenta medarbetare inom elteknik för att nå dessa mål, kommenterar Eitechs koncernchef Olle Backman affären.

Familjen Tannergård är idag största enskilda ägare med ca 56% av aktierna i Eitech. Rolf Tannergård, som även var den som startade resan för koncernen i 1994 då han grundade El & Industrimontage Svenska AB (EIAB), säger:

- Först och främst vill jag tacka samtliga medarbetare som genom sitt engagemang och insatser genom åren utvecklat koncernen till där vi står idag. Min bedömning är att VINCI Energies är en part som har goda möjligheter att lyckas väl med förvärvet tack vare liknande företagskultur, värdegrund och geografisk komplettering av verksamhet med få krockar.

Efter förvärvet av Eitech, inklusive förvärvet av Infratek Group den 1 november i år, beräknas antal medarbetare i Norden inom VINCI Energies uppgå till 3 500 st med en omsättning om mer än 650 miljoner EUR.

Förvärvet är föremål för godkännande av konkurrensprövande myndighet i Sverige.

Ytterligare information om försäljningen:
https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/press-releases/pages/20171108-0830.htm


Om VINCI Energies
I en omvärld som konstant förändras, fokuserar VINCI Energies på uppkopplingar, prestanda, energieffektivitet och data för att påskynda nya teknologier och stötta två huvudsakliga förändringar: den digitala transformationen och energitransformationen. Med starka regionala rötter och agila organisationsstrukturer, stärker VINCI Energies affärsenheter tillförlitligheten, säkerheten och effektiviteten inom energi, transport och kommunikationsinfrastruktur, fabriker och byggnader.

2016 i siffror:
- 10,2 miljarder EUR i omsättning
- 64 500 anställda
- 1 600 affärsenheter fördelat på 52 länder
www.vinci-energies.com 


Om VINCI
VINCI är en global aktör inom drift, underhåll och konstruktion, och sysselsätter över 183 000 anställda i ett hundratal länder. Vi utformar, finansierar, bygger och driftar infrastruktur och lokaler som bidrar till att förbättra vardagen och rörligheten för alla. Eftersom vi tror på helhetsutförande, bortom ekonomiska och finansiella resultat, är vi dedikerade att vara verksamma på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Och eftersom våra projekt är av intresse för allmänheten, anser vi att dialog och kontakt med alla våra intressenter är grundläggande när vi utför vår verksamhet. VINCI:s målsättning är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, aktieägare, anställda, partners och för samhället i stort. www.vinci.com 

För ytterligare information kontakta:
Olle Backman, Koncernchef Eitech, tfn +46 70 632 89 93, e-post: olle.backman@eitech.se
Rolf Tannergård, Huvudägare samt styrelseordförande i Eitech, tfn +46 70 665 46 15

VINCI Energies och Eitechs huvudägare i form av familjen Tannergård har kommit överens om en försäljning av hela Eitech-koncernen. Försäljningen innebär att VINCI Energies, VINCIs dotterbolag specialiserat inom energi samt kommunikations- och informationsteknologitjänster, förvärvar 100 procent av de bolag och resurser som ingår i Eitech-koncernen.

Läs vidare »
Yykaqwttxzu2ukpxekqe

Eitech uppgraderar kraftförsörjningen på Motala Lasarett

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 09:22 CEST

Eitechs nya uppdrag avser en komplett ombyggnad av nuvarande elkraftförsörjning på lasarettet i Motala. Uppdragsgivare är Region Östergötland och ordervärdet uppgår till drygt 20 miljoner svenska kronor.

Media no image

Eitech säljer sin automationsverksamhet till ÅF

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 09:04 CEST

Eitech-koncernen väljer att avyttra sin automationsverksamhet organiserad i bolaget Eitech Engineering AB. Köparen är ÅF, och den avyttrade verksamheten står för mindre än 5% av koncernens omsättning och omfattar cirka 40 medarbetare.

- I vårt strategiska arbete har det framkommit att Eitechs automationsdel har bättre förutsättningar att utvecklas utanför koncernen. Verksamheten får i ÅF en ägare där kompetensen utgör en del av företagets kärnverksamhet, och där våra duktiga medarbetare får en viktig plats i ÅFs satsning på att ta fler och större helhetsåtaganden inom automationsområdet, säger Olle Backman, koncernchef Eitech.

Villkoren för en försäljning har bland annat varit att Eitechs medarbetare skall komma in i en bra och utvecklande miljö, samtidigt som ett gott framtida samarbete med köparen var ett krav.

- De anställdas trygghet och utvecklingspotential var av största vikt vid valet av köpare. ÅF blir en bra arbetsplats för berörda medarbetare, ÅF anses vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för ingenjörer. Automationslösningar är idag och i framtiden en mycket viktig del i våra uppdrag. Tillsammans med ÅF säkerställer vi nu resurser för både pågående och framtida projekt samt för våra garantiåtaganden, avslutar Olle Backman.

Överflyttning av personal och resurser genomförs till division Industry inom ÅF den 1 september.

För ytterligare information kontakta:
Olle Backman, Koncernchef Eitech, tfn +46 70 632 89 93, e-post: olle.backman@eitech.se

Om Eitech
Med specialistkompetens inom elteknik skapar Eitech värde för professionella kunder inom bygg- och offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi. Genom ansvarstagande visar Eitech vägen och levererar allt från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande servicetjänster inom teknikområdena automation, infrateknik, installation och power. Eitech omsätter närmare 2 miljarder svenska kronor och har drygt 1 200 medarbetare från Malmö i söder till Kiruna i norr. www.eitech.se

Eitech-koncernen väljer att avyttra sin automationsverksamhet organiserad i bolaget Eitech Engineering AB. Köparen är ÅF, och den avyttrade verksamheten står för mindre än 5% av koncernens omsättning och omfattar cirka 40 medarbetare.

Läs vidare »
Vkrhb76hg7lq2tlgyxag

Eitech bygger ny fördelningsstation åt Trelleborgs kommun

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 10:22 CEST

Eitech har vunnit uppdraget att leverera den första stationen av flera när Trelleborgs kommun stärker sitt nät och bygger för att höja spänningen till 130kV. I uppdraget ingår även ansvar för en tillbyggnad i befintlig station ÖF i form av ett nytt 130kV fack. Ordervärdet uppgår till närmare 29 miljoner svenska kronor.

Btjng0cgtgszmalnfuyi

Eitech installerar Bolidens nya kross i Aitik-gruvan

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 09:34 CEST

Eitech har vunnit förtroendet att ansvara för en omfattande elinstallation i anslutning till Bolidens investering i en ny krossanläggning i Aitik-gruvan i Gällivare.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Koncernchef Eitech
  • olle.backman@eitech.se
  • +46 90 15 46 79
Olle Backman är koncernchef och VD för moderbolaget Eitech AB.

Jens Ålstig är kommunikations- och varumärkesansvarig för samtliga bolag inom Eitech-koncernen.

Om Eitech AB

Specialister inom elteknik för professionella kunder

Med specialistkompetens inom elteknik skapar Eitech värde för professionella kunder inom bygg- och offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi. Genom ansvarstagande visar Eitech vägen och levererar allt från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande servicetjänster inom teknikområdena automation, infrateknik, installation och power.
En tydlig affärsfilosofi tillsammans med engagerade och innovativa medarbetare som till stora delar även är delägare i Eitech är viktiga hörnstenar för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar. Eitech omsätter närmare 2 miljarder svenska kronor och har drygt 1 200 medarbetare från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Adress

  • Eitech AB
  • Mariehemsvägen 6
  • 906 54 Umeå
  • Sverige