Skip to main content

Ekan medverkar på Verksamhetsstyrning 2.0

Nyhet   •   Feb 03, 2011 11:16 CET

Konferensen Verksamhetsstyrning 2.0 den 15-16 februari på Bonnier Conference i Stockholm, handlar om vad som gör företag framgångsrika och hur din organisation skapar en trovärdig och genomförbar målstyrning.


Ekan deltar som sponsor och utställare. Med vår medverkan vill vi visa på kraften som ryms inom Managament Innovation.