Skip to main content

Ny bok: Historical Monetary and financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 08:00 CEST

Fredag 23 maj publiceras en ny bok med statistik över det svenska monetära och finansiella systemets framväxt, Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012.
Boken är den andra av två delar och fokuserar på fastighetspriser, bruttonationalprodukt, aktiekurser, penningmängd, statsskuld och Riksbankens räkenskaper. Boken presenterar serier över fastighetspriser som går ända tillbaka till 1870-talet. I Sverige pågår en diskussion om i vilken utsträckning de kraftiga prisökningarna på fastigheter sedan början av 1990-talet skulle kunna tolkas i termer av en bostadsprisbubbla. En längre tidshorisont kan tillföra nya perspektiv till denna diskussion. Sverige är ett litet land, men ger ett intressant historiskt exempel på ett område i Europas periferi med statistiska uppgifter av hög kvalitet. Riksbanken anses vara världens äldsta centralbank. Att presentera dess balansräkningar och centrala monetära och finansiella variabler är därför i sig en unik redogörelse för den monetära historien. Pris-och makroekonomisk stabilitet är en ständigt återkommande fråga. Vad vi kan lära av historien är att tidpunkten för kriser och stora förändringar i det ekonomiska systemet tenderar att vara mycket svåra att förutsäga.

Boken presenteras vid ett seminarium på Riksbanken den 23 maj 10.00.

Beställ recensionsex genom mail till bertil.ekerlid@ekerlids.com tel 070-696 1057


Ekerlids Förlag ger ut böcker inom affärs- och samhällslitteratur, memoarer och biografier.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera