Skip to main content

Alla pratar men inget händer…Utveckling av rationella lokala livsmedelstransporter

Evenemang

11
OCT
Gällöfsta Konferens City, Biblioteksgatan 29, Stockholm
  -

Bli delaktig i utvecklingen av rationella, klimateffektiva lösningar för lokala livsmedelstransporter!
Lokal mat är en stark och växande trend. Landsbygdsministerns vision ”Matland Sverige” med stora satsningar på landsbygdsutveckling och lokal mat genererar också fler lokala transporter. Lokala producenter och förädlingsföretag, restauranger och fristående butiker efterlyser system för rationell distribution.

Vi tar gemensamt grepp på problemet med att hitta effektiva och konkurrenskraftiga distributionssystem för lokala transporter av livsmedel . EkoMatCentrum presenterar sin kartläggning av goda exempel. Representanter från företag berättar om sin distribution. Dagen avslutas med en diskussion om hur vi tillsammans kan arbeta vidare.
Program:

11.30 Lunch
13.00 EkoMatCentrum välkomnar och presenterar projektet
Exempel på distributionslösningar:
Lincargo AB – Bo-Lennart Lindh
Ugglarps Grönt AB - Mikael Jidenholm
Frukt-/kaffepaus
Rudu Grosshandel - Gustav Arnell
Mårdskog & Lindkvist AB – Christian Johansson
Tine Mejeri, Norge - Hermod Nilsen
15.40 Gruppdiskussion med redovisning
16.40 Sammanfattning med framåttänk
17.00 Avslutning

Vid anmälan: lämna gärna förslag på idéer hur vi tillsammans kan arbeta vidare för att finna positiva lösningar på problematiken med lokala transporter. Förslagen kommer att ligga till grund för gruppdiskussionen.

Bakgrund:
EkoMatCentrum har, i ett projekt som finansieras av Trafikverket, kartlagt lösningar för lokala transporter av livsmedel i Sverige och med internationella utblickar. Resultaten presenteras i en ”Goda Exempel-samling”.

Anmälan
Kostnad: 1 250 kr + moms per person. (Självkostnadspris) Fakturering av seminarieavgiften sker vid anmälan.
Senast den 27 september vill vi ha din anmälan till seminariet.
Vid anmälan efter den 27/9 är priset för seminariet 1 750 kr.
Anmälan: http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm eller info@ekomatcentrum.se eller till Carin Enfors 08-582 444 24
Av miljöskäl vill vi veta om du inte deltar vid lunchen.

Vid återbud senare än 2 veckor före seminariet återbetalas 75 % av avgiften.
Vid återbud senare än 1 vecka före seminariet återbetalas halva avgiften.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera