Skip to main content

Ekologisk mat i skolan är en vinst för skattebetalarna!

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 11:00 CET

Enligt Lars Bergström, professor vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap på SLU, lägger staten, landstingen och kommunerna miljardbelopp varje år på subventioner av ekomat till skolor och sjukhus. ¨Jag räknade ut en gång att de extrapengar som läggs på ekologisk skolmat skulle räcka till 3.000 lärare. Det tycker jag är oansvarigt av politikerna¨ (källa DN 30 jan 2016).

Vi på Ekomatcentrum ställer oss frågande till vad Lars Bergström grundar sina finansiella beräkningar på? Vilka underlag finns för dessa beräkningar? Vi är nyfikna på källan!

Ekomatcentrum samlar varje år in statistik från alla Sveriges kommuner, landsting och regioner till den så kallade ¨Ekomatsligan¨. Statistiken i Ekomatsligan visar att en mycket låg andel av dem fått extra medel för att öka inköpen av ekologiska livsmedel. Kommuner med en hög andel ekologiska livsmedelsinköp, minst 50 %, t.ex Borlänge, Lund, Södertälje och Velling kommun har INTE fått någon extra finansiering alls.

Ekologiska livsmedel kostar 25-30 % mer i genomsnitt jämfört med oekologiska. Hur kan då andelen ekologiska livsmedel vara så hög i ovan nämnda kommuner utan att det kostar mer?  Jo, genom att de arbetar med andra verktyg än priset. Som att; 1) minska på matsvinnet, 2) laga mat från grunden, 3) använda livsmedel efter säsong och framförallt 4) att servera mindre kött och mer vegetabilier och baljväxter.

Utan att det kostar mer serverar dessa kommuner en hälsosammare kost (bestående av mycket vegetabilier och lite köttprotein) som dessutom har en gynnsam effekt på både miljön och klimatet. Alla offentliga kök som arbetar med att öka andelen ekologiskt genererar vinster som är gynnsamma för skattebetalarna på lång och kort sikt.

EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbara utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.

Kommentarer (3)

  Håller helt med Ekomatcentrum i deras åsikter kring ekologisk skolmat. Stockholms Stad har tagit ställning och har därmed satt upp ambitiösa mål när det gäller andelen miljömärkta livsmedel. Precis som de säger, behöver vi förändra vårt beteende när det gäller hur vi gör saker i våra kök och även förändra barnens ätbeteende, för annars blir det givetvis dyrare. Genom att använda oss av säsongsanpassade råvaror, följa våra avtal och vara duktiga i vårt arbete, så kommer vi nå våra mål.

  I år har Stockholm Stad som mål att 35 % av samtliga livsmedel ska vara miljömärkta och detta utan att tillföra mer pengar. År 2019 ska vi i Stockholms Stad tillsammans nå 50 %. På Enskedefältets Skola gör vi allt från grunden och hari år nått drygt 40 % miljömärkta livsmedel. Förra året nådde vi nästan lika högt, utan att tillföra mer pengar i vår budget. Trots det låg vi under budget när det gäller den totala förbrukningen av livsmedel på årsbasis.

  Christer Bjuhr
  Kökschef
  Enskedefältets Skola

  - Christer Bjuhr - 2016-02-18 07:21 CET

  Jag har jobbat både som leverantör av ekologiska livsmedel och som köksmästare inom flera skolor både i Södertälje och Huddinge kommUn och ingen av dessa skolor uppbär några suventioner över huvud taget. Enbart genom att göra som tidigare sagts av Ecocentrum ovan samt bättre förfrågningsunderlag vid riktad upphandling har gjort det möjligt att nå mellan 50 och ända upp till 70% ekologiskt mat i skolorna. 2015 nådde hela Huddinge upp till 40% . Utan en kr i subventioner.

  - Pierre Hanell - 2016-02-20 14:10 CET

  Jag har ökat min köttkonsumtion betydligt av både älg, rådjur, vildsvin, kronhjort, dovhjort och ICA kött efter kampanjerna från dessa socialist/kommunistiska grupper som vill bestämma vad jag skall äta. Det gäller att passa på att leva som en fri människa innan matköerna i Ryssland blir verklighet även här om dessa människor kommer till makten. Vad är det för forskning som säger att insulin i ekomjölken skall vara nyttigt? Försök förstå vad Lars Bergström forskat fram och ge inte forskningen ett flummigt ansikte!

  - Alf Karlman - 2016-02-21 13:50 CET

Lägg till kommentar

Kommentera