Skip to main content

Svenskar bråkar – och slösar – mest i Norden på grund av oordning hemma

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2014 09:00 CEST

Ett stökigt hem skapar oftare konflikter och problem i Sverige än i övriga nordiska länder. Svenskar bråkar mest – och gör flest onödiga inköp – till följd av oordningen hemma, medan danskar lider minst av ett oorganiserat hem. Det visar en ny rapport, framtagen på uppdrag av Elfa.

Drygt 4000 personer från Sverige, Danmark, Norge och Finland har medverkat i undersökningen som ligger till grund för Elfas Förvaringsrapport. Av resultatet framgår vanor och attityder, men också hur förmågan – eller oförmågan – att hålla ordning påverkar relationer och privatekonomi.

Har koll och tar ansvar – enligt oss själva

Gemensamt för nordborna är bilden av oss själva som välorganiserade och ansvarstagande på hemmaplan. I samtliga länder anser sig majoriteten av invånarna ha koll på var saker är förvarade i hemmet. Majoriteten tycker dessutom att de själva tar huvudansvaret för ordningen. Bäst koll har svenskar – hela 9 av 10 (88,9%) säger sig ha mycket eller ganska bra koll på sina ägodelar – medan finländarna har sämst koll (61,1%).

Svenskar bråkar mest

Trots att nordborna anser sig välorganiserade är oordning hemma en vanlig källa till konflikter, i synnerhet i Sverige. Mer än var tredje svensk (34,5%) bråkar – ofta eller ibland – med familjemedlemmar på grund av oordning i hemmet. På andra plats hamnar Norge (27,6%), följt av Finland (24,3%). I Danmark låter man inte stöket gå ut över familjefriden i första taget. Knappt 2 av 10 danskar (19,5%) har bråkat med en familjemedlem på grund av oordning i hemmet. I samtliga nordiska länder anser kvinnor i högre utsträckning än män att oordning hemma leder till bråk (36,9% av kvinnorna jämfört med 32,2% av männen i Sverige).

– Svenskarna framstår som väldigt välorganiserade. Vi har betydligt bättre koll på våra ägodelar än exempelvis finländare och danskar. Samtidigt har vi svårare att hantera ett stökigt hem och bråkar oftare om oordning än våra nordiska grannar. Kanske är det så att ordningen hemma är en viktigare och därmed känsligare fråga i de svenska hushållen, säger Christine Dahlman, förvaringsexpert och PR-ansvarig på Elfa.

Oreda leder till onödiga köp

Att vara oorganiserad hemma påverkar inte bara familjefriden utan får även ekonomiska konsekvenser, visar Elfas rapport. Många köper saker i onödan – prylar de redan äger – för att de inte hittar bland sina ägodelar hemma. Problemet är vanligast i Sverige – nära 6 av 10 svenskar (57,6%) svarar att oordning hemma har lett till onödiga köp. Även bland norrmännen vittnar en klar majoritet om problemet (54,7%) medan finländarna inte är fullt lika drabbade (47,3%). Danskarna är de som har minst bekymmer – knappt 4 av 10 (39,8%) svarar att de shoppar i onödan på grund av oordning hemma (39,8%).

Kläder svårast att hålla reda på

Av undersökningsresultatet att döma är det kläder som orsakar störst problem i de nordiska hushållen. Svenskar, danskar och finländare är överens om att klädesplagg är svårast att hålla ordning på, medan norrmännen anser att pappersdokument är krångligast. Andra tillhörigheter som anses svårorganiserade i samtliga länder är köksprylar, verktyg, hemelektronik och skor (se lista längst ner i dokumentet).

– Det är inte speciellt konstigt att kläder upplevs som svårorganiserade. De flesta köper nytt utan att sortera ut gammalt och låter inaktuella plagg ta upp garderobsplats år efter år. Börja med att rensa så kommer det kännas betydligt lättare. Ett annat tips är att placera kläderna i garderoben som du bär dem på kroppen. Det kommer att kännas mer naturligt att leta så, säger Christine Dahlman.

På frågan om vilket rum som är viktigast att ha bra förvaring i svarar svenskar, danskar och finländare köket. I Norge är det istället garaget som hamnar överst på listan. Bra förvaringsmöjligheter i köket är betydligt viktigare för kvinnor än för män, medan garaget prioriteras i högre utsträckning av män.

Hemmet räcker inte till

På grund av för små eller dåligt utnyttjade förvaringsytor tvingas många av Nordens invånare förvara sina ägodelar utanför det egna hemmet, t ex hos släktingar, vänner eller i hyrda förråd. Drygt 4 av 10 (42,8%) svenskar har erfarenhet av det, vilket även stämmer bra överens med hur det ser ut i övriga nordiska länder. Majoriteten av svenskarna (54 %) tror dock att hyrda förråd skulle kunna undvikas genom smartare förvaringslösningar hemma.

Topp 5 Sverige: Svåraste sakerna att hålla ordning på

1. Kläder 26,7 %
2. Pappersdokument/brev 17,7 %
3. Köksprylar 10,6 %
4. Verktyg 7,7 %
5. Hemelektronik 6,3 %

Topplista Norden: Anser sig ha koll på var saker är förvarade i hemmet

1. Svenskar 88,9 %
2. Norrmän 78,7 %
3. Danskar 75,7 %
4. Finländare 61,1 %

Topplista Norden: Bråkar om oordning i hemmet

1. Svenskar 34,5 %
2. Norrmän 27,6 %
3. Finländare 24,3 %
4. Danskar 19,5 %

Topp 5 Sverige: Viktigaste rummen att ha bra förvaring i

1. Köket 38,4 %
2. Sovrummet 26,9 %
3. Hallen 10,9 %
4. Garaget 5,8 %
5. Arbetsrummet 4,9 %

Topplista Norden: Köpt saker i onödan på grund av oordning hemma

1. Svenskar 57,9 %
2. Norrmän 54,7 %
3. Finländare 47,3 %
4. Danskar 39,8 %

Fem tips för smartare förvaring hemma:

1. ”Fundera på om du verkligen behöver allt du har i dina garderober och förråd? Finns det kläder och prylar som kan kastas eller skänkas?”

2. ”Utgångsläget är det tillgängliga utrymme du har. Mät bredd, höjd och djup. Därefter kan du börja planera din förvaring.”

3. ”Är det en garderob som skall planeras så placera kläderna som du bär dem på kroppen. Det kommer att kännas naturligt att leta så.”

4. ”Hyllplanen bör inte vara för djupa. Det blir lätt oordning, kläder göms och är svåra att nå. Mindre djupa hyllor som placeras tätare gör att du får plats med fler klädhögar och det blir lättare att sortera och hålla ordning.”

5. ”Få upp sakerna från golvet. Ju mer golv du ser ju mer ordning! Och det blir lättare att städa och behålla ordningen.”

Hitta fler förvaringstips här

Källa: Christine Dahlman, förvaringsexpert, Elfa

Elfas Förvaringsrapport:

Rapporten bygger på en undersökning som omfattar totalt 4145 personer mellan 18 och 80 år från Sverige (1043), Norge (1038), Danmark (1035) och Finland (1029). Den är genomförd via webbenkät av det oberoende undersökningsföretaget Cint/Snabba Svar, på uppdrag av Elfa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christine Dahlman, förvaringsexpert och PR-ansvarig Elfa
Tel: 0490 - 846 04, Mobil: 073 - 088 46 04
E-post: christine.dahlman@elfa.com

Elfa International AB är moderbolag i Elfa-koncernen, som består av 4 tillverkande enheter och 8 säljbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland och Polen. Koncernen har tre varumärken; Elfa, Lumi och finska Kirena.

Företaget grundades 1948 och har sedan dess utvecklats till en av världens ledande leverantörer av måttanpassad förvaring. Produktsortimentet består av back- och hyllsystem i stål och trä samt måttanpassade skjutdörrar i en mängd olika utföranden.

Försäljningen sker genom återförsäljare inom möbel- och byggmaterialshandeln och finns på ca 25 marknader, via egna bolag eller genom fristående distributörer.