Skip to main content

Elgigantens vinstbesked

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 13:00 CEST

Elgiganten gör en kraftig resultatförbättring och ökar omsättningen med 12 procent till 7,8 miljarder på en minskande svensk hemelektronikmarknad.

När Dixons Retail idag offentliggör resultatet för det brutna räkenskapsår som avslutades i april 2013, lyfts norden och Elgiganten i Sverige fram som stjärnor i koncernen. Under perioden maj 2012 till maj 2013 ökade Elgigantens försäljning från 7 till 7,8 miljarder kronor, en ökning med närmare 12 procent. Under samma period har den svenska hemelektronikmarknaden haft en negativ utveckling.

Den rekordstarka försäljningen innebär att Elgiganten tagit stora marknadsandelar.

-  Allt fler kunder väljer att handla sin hemelektronik hos oss samtidigt som viktiga satsningsområden som Epoq-kök och B2B börjar bära rejält med frukt. Vi ser också en direkt effekt av våra investeringar för förbättrad kundservice och responsen från både kunder och personal är otroligt positiv. Det är det bästa kvittot och gör oss än mer motiverade att fortsätta förbättra verksamheten ytterligare framöver.

Under perioden har försäljningen inom B2B-segmentet ökat med 18 procent. Utrullningen av B2B-Centers fortsätter och vid årsskiftet kommer 30 av 74 Elgigantenvaruhus att kunna erbjuda företagsservice med specialutbildad personal.  

Elgigantens tillväxt återfinns i samtliga kanaler. Försäljningen i varuhusen och via Elgiganten Contact Center ökar samtidigt som internetförsäljningen redovisar nytt försäljningsrekord med en ökning på hela 53 procent under året.

-  Jag skulle vilja påstå att kundernas möjlighet att nå oss via flera kanaler är vår absoluta styrka och det tycker jag också vi får bekräftat i våra siffror. Tillgänglighet och flexibilitet är viktigt för kunderna och då är det också viktigt för oss.

På grund av börsregler kan inte Elgiganten offentliggöra resultatet förrän senare i höst.

-  Jag är otroligt stolt över det vi presterat under 2012/13 och jag hade mer än gärna redovisat vårt resultat idag. Det enda jag kan säga är att vi är lönsamma, men den exakta siffran måste vi dessvärre avvakta med till november.

Elgigantens satsning på förbättrad kundservice fortsätter nu i oförminskad styrka. Under 2013 ska sex varuhus nyinvigas efter omfattande ombyggnationer till fördel för ett bredare produksortiment och enkelhet för kunderna att hitta och testa de produkter de är intresserade av.

Under året lanseras även ett nytt tjänstekoncept som tillsammans med fortlöpande produktutbildning för medarbetarna ska säkerställa av Elgiganten på bästa sätt kan bistå kunderna i den snabba teknikutvecklingen.

Elgiganten är en av Sveriges ledande varuhuskedjor inom hemelektronik och vitvaror och är ett av de bolag som omsätter mest inom detaljhandeln. Elkjøp-koncernen där Elgiganten ingår omsatte räkenskapsåret 2011/12 23,6 miljarder NOK med ett resultat på 1031 miljoner NOK. I Norden finns totalt 289 varuhus och ca 7000 medarbetare. Alla nordiska varuhus försörjs från det 100 000 kvm stora centrallagret i Jönköping. Elgiganten etablerades i Sverige 1994 och har i dag ca 2400 medarbetare och 74 varuhus. Elkjøp-koncernen ägs av den brittiska hemelektronikkoncernen DSG international plc. För mer information, se: www.elgiganten.se, www.elkjop.no, www.dsgiplc.com