Skip to main content

”Mannens bästa – Hälsa och potens genom hela livet” kommer till Lund

Evenemang

14
DEC
Nova Lund Galleria
  -
Informationskampanjen ”Mannens bästa – Hälsa och potens genom hela livet” besöker tre svenska städer under julmånaden. Män och deras partners erbjuds stöd och rådgivning kring manlig och sexuell hälsa av Malena Ivarsson, socionom och auktoriserad klinisk sexolog och Eddie Sandström, leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut.