Skip to main content

Adcirca får subvention för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH)

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:56 CET

Idag beslutade TLV att Adcirca ska omfattas av läkemedelsförmånen för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH). Det är en svår sjukdom som kännetecknas av förträngningar i lungornas blodkärl. Adcircas aktiva substans är tadalafil som förbättrar ansträngningskapaciteten och livskvaliteten hos PAH-patienter.

– Även om flera terapeutiska möjligheter har förbättrat prognosen för patienter med PAH är det fortfarande en mycket allvarlig sjukdom. Adcirca är ett värdefullt behandlingsalternativ eftersom det är i tablettform som bara behöver tas en gång per dag, vilket underlättar följsamheten. Att läkemedlet nu ingår i högkostnadsskyddet innebär att fler kan bli hjälpta, säger Gerhard Wikström, Docent och Överläkare, Kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Förenklar behandlingen vid PAH

PAH kan inte botas, men det finns terapeutiska alternativ som förbättrar kliniska resultat såsom ”sex minuters gång-test” och tid till klinisk försämring. (1) Till skillnad från andra behandlingsalternativ behöver Adcirca bara tas en gång per dag, med eller utan måltid. Detta underlättar betydligt för PAH-patienter som samtidigt tar flera andra läkemedel. (2-3) Tadalafil är ett av de mest studerade läkemedlen i kombinationsterapi med andra läkemedel för behandling av PAH. (4-7)

Adcirca förbättrar ansträngningskapacitet och livskvalitet (8)

Den kliniska studien PHIRST som inkluderar 406 patienter med PAH, visar att en tadalafildos på 40 mg bidrar till en statistisk signifikant ökning av ”sex minuters gång-test” (P <0,01). Tadalafil 40 mg förbättrar (fördröjer) både tiden till klinisk försämring (P=0,041) och incidensen av klinisk försämring (68 % minskning av relativa risken P= 0,038). Tadalafil 40 mg förbättrar även den fördefinierade livskvalitetscoren i studien. (8)

Tadalafil är sedan tidigare en godkänd substans för behandling av erektil dysfunktion under namnet Cialis.

TLV:s beslut gäller från 2 februari 2011.

Fullständig information om TLV:s beslut och villkor kring subventionen finns här: http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/adcirca-ingar-i-hogkostnadsskyddet/

För ytterligare information:
Cecilia Björkman, Kommunikationschef, Eli Lilly, Tel: 070-609 88 36.

Källor

1. Humbert M, et al . N Engl J Med (2004); 351: 1425-1436

2. Mc Laughlin VV, et al. J Am Coll Cardiol (2009); 53; 1573-1619

3. Galiè N, et al. European herat Journal (2004); 25: 2243-2278

4. Bendayan D, et al. Respirology (2008); 13: 916-918

5. Faruqi S, et al. Int J Cardiol (2009) doi: 10.1016/j.ijcard.(2008).12.065

6. Wrishko R, et al. J of Clin Phar (2008); 48:610-618

7. Barst R J, et al. 2009 ATS congress (A) 950739

8. Galiè N, et al. Circulation (2009) 119: 2894-2903

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

Bifogade filer

PDF-dokument