Skip to main content

Första helt öppna utbildningsservicen för läkare

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 11:20 CEST

Mer vidareutbildning till läkarna med Lillys öppna kongress- och utbildningsservice.

Idag, den 1 oktober, öppnar Lilly kongress- och utbildningsservice för läkare. Där återfinns de kongresser som läkarna inom Lillys advisory boards bedömt ha hög kvalitet och relevans för svenska vårdgivare inom de terapiområden där Lilly är aktivt.

Alla läkare är välkomna att göra en intresseanmälan till den kongress som de känner är rele-vant för deras arbetsområde och som skulle starkt bidra till deras vidareutbildning. Om deras huvudman sedan ger sitt godkännande och platserna inte är fullbelagda kommer läkaren med till kongressen i fråga.

-Vi har alltid bidragit till läkarnas vidareutbildning, men det gamla sättet hade klara brister – företaget valde ut vilka som var välkomna som företagets gäster till kongresserna och försökte sedan att få huvudmännen att godkänna detta. Med vår nya tjänst bestämmer vi inte över vem som anmäler sig, så länge som huvudmannen godkänner, säger Lillys vd Patrik Jönsson.

Detta möjliggör för Lilly att öka antalet platser till framtida kongresser. Urvalet ligger ju hos de enskilda läkarna och deras chefer. Lilly tar ansvar för att kongresserna är väl värda att besöka samt att resorna sker smidigt och enligt överenskommelsen mellan läkemedelsindu-strin och Landstingsförbundet. Lilly administrerar resorna och betalar kongressavgiften samt hälften av kostnaderna för resa och uppehälle. Inga sociala arrangemang förekommer. Antalet kongresser som erbjuds kommer under hand att bli allt fler.

-Med Lilly kongress- och utbildningsservice erbjuder vi mer vidareutbildning, under fullständig öppenhet och utan företagsstyrning. Vi har uppfattat att detta är vad sjukvården efterfrågat och önskar läkarna och deras chefer välkoma till Lillys kongress- och reseservice! avslutar Patrik Jönsson.

Kontaktperson vid Lilly: John Ahlmark, 070-609 88 21