Skip to main content

NEJM publicerar studieresultat – ny tablettbehandling mer effektiv än injektionsbehandling vid ledgångsreumatism

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 08:30 CET

New England Journal of Medicine har publicerat nya resultat från Lillys fas 3-studie, RA-BEAM, i vilken tablettbehandling med baricitinib (Olumiant®) visat signifikant bättre effekt än injektionsbehandling med Humira® (adalimumab) hos patienter med måttlig till svår ledgångsreumatism.

I studien RA-BEAM var det fler patienter som behandlades med baricitinib som uppnådde minst 50- och 70-procentiga förbättringar (ACR50 och ACR70) i sin sjukdomsaktivitet (minskning av antalet ömma och svullna leder, smärtminskning samt en förbättrad fysisk funktion) så tidigt som vid vecka 8 och genom hela behandlingsperioden om 52 veckor, jämfört med dem som behandlades med adalimumab. Förbättringarna var statistiskt signifikanta vid vecka 12, 20, 28, 32 och 40. Vid vecka 52 var förbättringen enligt ACR50 och ACR70 större för dem som behandlades med baricitinib (signifikant för ACR50).  

Enligt studiepublikationen visade RA-BEAM en lägre sjukdomsaktivitet hos signifikant fler patienter som behandlades med baricitinib än med adalimumab, detta mätt med Disease Activity Score (DAS28-CRP), Simplified Disease Activity Index (SDAI) och Clinical Disease Activity Index (CDAI) vid vecka 12 och 52. 

– Resultaten av den här studien är imponerande och visar att den nya klassen av läkemedel, JAK-hämmare som man kan ta i tablettform, kommer att ha en stor betydelse för patienter med reumatoid artrit säger Lars Klareskog, professor i reumatologi vid Karolinska Institutet.

Om RA-BEAM-studien

1 305 patienter, som trots pågående behandling med metrotrexat hade en aktiv måttlig till svår ledgångsreumatism, deltog i studien som pågick i 52 veckor. Deltagarna, varav samtliga fick underhållsbehandling med metotrexat under studiens gång, delades in i tre olika behandlingsgrupper. En grupp fick placebo en gång dagligen (n=488), den andra fick tablettbehandling med baricitinib 4 mg dagligen (n=487) och den tredje fick 40 mg adalimumab i injektionsform varannan vecka (n= 330). Vid vecka 24 fick den grupp som fått placebo byta till baricitinib.

3 procent av dem som fick placebo avslutade sin behandling på grund av biverkningar vid vecka 24. För grupperna som fick baricitinib och adalimumab var motsvarande siffra 5 respektive 2 procent. Vid 24 veckors behandling, var andelen allvarliga biverkningar jämförbara för dem som fick placebo och baricitinib (5 procent vardera) och lägre för adalimumab gruppen (2 procent). Genom hela behandlingsperioden om 52 veckor var andelen allvarliga biverkningar 8 procent för baricitinib och 4 procent för adalimumab.

Om Olumiant (baricitinib)

Olumiant tillhör en ny klass av läkemedel, Januskinas (JAK)-hämmare, och är en ny tablettbehandling som ges en gång om dagen för behandling av måttlig till svår ledgångsreumatism. Cytokiner beroende av signalämnen, de s.k. JAK-enzymerna, har visat sig ha en roll i uppkomsten och utvecklingen av en rad inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, däribland ledgångsreumatism. Det finns i dag fyra kända JAK-enzymer: JAK1, JAK2, JAK3 och TYK2. Olumiant är en selektiv och reversibel hämmare av JAK1och JAK2 med mycket liten påverkan på JAK3.

Om ledgångsreumatism

Reumatoid artrit (RA) eller ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom som karaktäriseras av att immunförsvaret reagerar felaktigt mot den egna kroppen. Signalämnen som normalt aktiverar kroppens försvar orsakar istället inflammation som skadar lederna. Inflammationen, som är kronisk, orsakar stela och svullna leder, smärta och trötthet samt en progressiv förtvining av lederna (1). I Sverige har knappt en procent av befolkningen ledgångsreumatism (2). Omkring 25 personer per 100 000 invånare insjuknar årligen (3) och sjukdomen är 2-3 gånger vanligare hos kvinnor. Obehandlad ledgångsreumatism kan medföra stora inskränkningar i det dagliga livet. Sjukdomen kan inte botas men genom att dämpa inflammationen kan symtomen lindras och individens fysiska funktion kan förbättras. Patienter behandlas i dag med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, orala sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel såsom metotrexat, samt biologiska läkemedel som ges i form av injektion eller infusion (4).

Läs mer om RA-BEAM studiepublikationen i New England Journal of Medicine här

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, tel: 08-737 88 00

Referenser

(1) Hand Clinics, Advances in the Medical Treatment of Rheumatoid Arthritis, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3135413/pdf/nihms305780.pdf (Accessed: October 20, 2015)

(2) http://www.eirasweden.se/Forekomst_av_reumatism.htm

(3) http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=301

(4) Arthritis Foundation, Medications for Rheumatoid Arthritis, http://www.arthritistoday.org/about-arthritis/types-of-arthritis/rheumatoid-arthritis/treatment-plan/medication-overview/ra-medications.php (Accessed: October 20, 2015)

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.SEBAR00045a