Skip to main content

Rapport från ISSIR, Buenos Aires – ny patientstudie: Svenska män väljer Cialis framför andra impotensläkemedel

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 13:55 CEST

En halv miljon svenska män har erektil dysfunktion, det vi i dagligt tal kallar impotens. Idag finns olika behandlingsmöjligheter som kan förbättra erektionen för den drabbade. Läkemedlet Cialis som är i tablettform har effekt i upp till 36 timmar, vilket gör att man inte behöver stressa fram samlivet. I dagarna presenteras en ny svensk studie som visar att män med impotens väljer Cialis framför två andra impotensläkemedel: Viagra och Levitra.

En oberoende studie vid ED-kliniken i Skövde har genomförts för att undersöka vilket läkemedel patienter med impotens föredrar. Resultaten presenteras vid International Society of Sexual and Impotence Research (ISSIR) kongress i Buenos Aires, Argentina 17-21 oktober.


186 män i åldern 28-75 år (medelålder 58 år) fick under en niomånadersperiod prova tre så kallade PDE-5-hämmare, som också är de tre vanligaste läkemedlen i tablettform för behandling av impotens.

– Varje patient fick prova tre olika läkemedel med olika aktiva substanser: Tadalafil (Cialis), Vardenafil (Levitra) och Sildenafil (Viagra), säger Peter Ströberg, urolog vid ED-kliniken i Skövde och ansvarig för studien.

Majoriteten av svenska män väljer Cialis
Resultaten visar att majoriteten av männen i studien, 53 procent, väljer Cialis före Levitra och Viagra. 15 procent väljer Levitra i första hand och 25 procent väljer Viagra. De huvudsakliga skälen till att männen väljer Cialis är för dess långtidsverkande effekt och att man upplever få biverkningar.


Endast en fjärdedel av dem som stod på korttidsverkande behandling valde efter studiens avslut att stanna kvar på denna, medan över hälften – 56 procent – valde att byta till det långtidsverkande läkemedlet Cialis.

– Resultaten i studien visar att man skattar den långtidsverkande effekten högt. Orsaken kan vara att man med denna effekt kan få ett större utrymme till ett normalt och spontanare samliv med sin partner, säger Peter Ströberg.

Cialis – ett långtidsverkande impotensläkemedel
För ett och ett halvt år sedan lanserades Cialis i Sverige. Läkemedlet är i tablettform och har effekt i upp till 36 timmar1. Den långtidsverkande effekten underlättar samlivet och minskar planeringen. I kliniska tester har Cialis visat sig förbättra erektionen för 81 procent av män med impotens2. Cialis godkändes i februari 2003 och står i skrivande stund för cirka 30 procent av recepten på orala läkemedel mot impotens.


Kontaktpersoner
Peter Ströberg , specialist i urologi och verksam vid ED-kliniken och Kärnsjukhuset i Skövde. Tel: 0500-43 10 00,
mobil: 0707- 488 480.

John Ahlmark, Informationsdirektör, Eli Lilly Sverige. Tel: 08-737 88 21, mobil: 070-609 88 21.

Läs mer om International Society of Sexual and Impotence Research på: www.issir.org.

Besök gärna våra pressrum på www.lilly.se och www.karleksinfo.nu för ytterligare information

Referenser
1. Fass 2004
2. Brock et al. J Urol 2002; 168:1332–1336. ”Efficacy and Safety of Tadalafil in the Treatment of Erectile Dysfunction: Results of Integrated Analyses”.