Skip to main content

Sexuell press kan störa julefriden - Malena & Eddie avhjälper relationsstress i Lund, Göteborg och Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 09:53 CET

Informationskampanjen ”Mannens bästa – Hälsa och potens genom hela livet” besöker tre svenska städer under julmånaden. Män och deras partners erbjuds stöd och rådgivning kring manlig och sexuell hälsa av Malena Ivarsson, socionom och auktoriserad klinisk sexolog och Eddie Sandström, leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut.

– På det här sättet kan par bli hjälpta att hitta glädjen och sänka sina förväntningar inför julen. Det finns inga genvägar till en bra samvaro, som mycket presenter eller alkohol. Potensproblem ger upphov till mycket negativa känslor, det är viktigt att möta de här känslorna, ta sig an dem och sen vara öppen för den hjälp som finns. Turnén kan bli ett startskott för dem som lider i det tysta eller en anhalt för alla som vill hjälpa till att ta bort tabut kring det här vanliga problemet, säger Malena Ivarsson.

Julens turnéplan:

Måndag 14/12 – Lund, Nova Lund galleria kl. 10.00-19.00
Tisdag 15/12 – Göteborg, Centralstationen kl. 10.00-19.00
Torsdag 17/12 och fredag 18/12 – Stockholm, Cityterminalen kl. 10.00-19.00

Det går också att följa Malena och Eddie via deras turnéblogg på www.mannensbasta.se.

Närmare en halv miljon svenska män, eller var femte man, är drabbade av potensproblem.

Problemen kan ha både fysiska och psykiska orsaker. Fortfarande är impotens ett tabubelagt område och skamkänslor samt bristfällig kunskap hindrar många att söka hjälp. Impotens rör bägge parterna i en relation och är något som man gemensamt kan söka kunskap om. Att lida i det tysta är idag helt onödigt eftersom det finns både god kunskap om besvären och olika behandlingsmetoder som möjliggör ett normalt samliv.

Lillys stödjande och rådgivande informationskampanj syftar till att sprida kunskap och ta bort tabun kring manlig och sexuell hälsa. På centrala platser kan män och kvinnor ute i julvimlet träffa Malena Ivarsson, socionom och auktoriserad klinisk sexolog och Eddie Sandström, leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut.

För frågor om informationskampanjen ”Mannens bästa”:
Elisabeth Järvheden, Marknadschef Cialis, Lilly Sverige 070 – 609 88 40
e-post: jarvheden_elisabeth@lilly.com

För kontakt med Malena Ivarsson och Eddie Sandström:
AnnSophie Jonson, Springtime  070-424 75 71

Eli Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag. Lilly grundades i USA 1876 och huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA. Lilly har ca 40 000 anställda över hela världen och tillhandahåller receptbelagda läkemedel inom en lång rad terapiområden. Med en bred portfölj av väletablerade och effektiva cancerbehandlingar satsar Lilly Onkologi på en fortsatt utveckling av nya, skräddarsydda behandlingsalternativ som kan bidra till framtidens cancervård.

För mer information gå in på www.lilly.se