Skip to main content

Leverantörsnätverk skapar en väg in för kunden

Nyhet   •   Nov 09, 2016 10:36 CET

Vad krävs för att ett lyckat leverantörsnätverk ska fungera? High Voltage Valley ger gärna svar på den frågan under Elmia Subcontractor. De är själva ett nätverk bestående av en grupp företag som alla är leverantörer till ABB.

Företagen i High Voltage Valley, med Dalarna som bas, har gått samman för att gemensamt arbeta strategiskt med ett antal utvecklingsfrågor. Avsikten med initiativet är att stärka konkurrenskraften såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt.

Företagen är strategiskt utvalda av representanter från ABB:s inköpsavdelningar och anses viktiga både för orten Ludvika och ABB.
– Vi tror att det är betydelsefullt att det är kunden som formulerar behovet och vilka som ska ingå, betonar nätverkets processledare Kathrine Abrahamsen och berättar att det hela startade 2011, men att det pågick processer även dessförinnan.
– Det har tagit tid, men nu känns det att leverantörsnätverket kommit långt. Man gör stora gemensamma affärer i dag.

Roger Karlsson, som representerar bolaget Lemont, verifierar den saken.
– Vi fick våra första order under hösten 2015. Det visar att det är betydelsefullt för ABB. Vi har hjälpt ABB att hitta ett lokalt alternativ i stället för att sourca och köpa utomlands tack vare att det här nätverket har olika kompetenser.

Roger konstaterar vidare:
– Vi har jobbat energiskt med att hitta samarbeten i gruppen. Det har vi verkligen funnit nu. ABB ser det som väldigt värdefullt.

Joakim Sundberg, vars bolag MVUSAB är nätverkets senaste tillskott, delar samma positiva uppfattning.
– I stället för att konkurrera på orten samarbetar vi och kan få upp större systemleveranser till ABB vilket ingen av oss hade klarat ensamt. Vi nyttjar varandras kunskaper och kvaliteter.

Kathrine Abrahamsen är stolt och glad över att High Voltage Valley kan tjäna som föredöme. Leverantörsnätverk menar hon är rätt väg att gå.
– Jag tror att nätverket har jättegoda framtidsutsikter. Jag tror att det är den här trenden vi går emot, att de stora företagen vill ha närheten till sina leverantörer och gärna i nätverk så att man inte behöver göra affärer med var och en. Vi erbjuder en väg in, säger hon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy