Skip to main content

Så går vi mot ett lantbruk fritt från fossil energi

Nyhet   •   Okt 19, 2016 16:47 CEST

Lantbruket är en värdefull sektor för Sverige med stor omsättning och som skapar jobb. Men det är också en bransch som står för en stor andel växthusgaser. Representanter från JTI , Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Lantbrukarnas riksförbund, LRF, var idag på plats på Elmia Lantbruk Framtidsforum för att presentera hur vi kan gå mot ett fossilfritt lantbruk.

Ann Segerborg-Fick, ansvarig för energifrågor på JTI inledde seminariet med att betona lantbrukets lönsamhet som en angelängen aspekt just nu, där en minskning av energiförbrukningen kan vara en lösning.

Utmaningar hon lyfte fram var bland annat höga produktionskostnader för egenproducerad energi. Problemet för gårdsanläggningar blir då skaleffekten, det vill säga att man måste upp i skala, volymer och kvalitet för att det ska bli lönsamt för lantbrukaren.

- Vi har kunskap att ta fram biodrivmedelssystem och vi kan öka, men det är idag storskaliga system som krävs för att skapa lönsamhet. Men kan lastbilsbranschen så kan jordbruket!

Lönsamheten viktigast för lantbrukarna

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, genomförde förra vintern en enkät med 1 500 svaranden, för att få en bild av lantbrukarnas perspektiv. Niklas Bergman från LRF var på plats för att presentera några av svaren.

- En fjärdedel av respondenterna angav att de inte lagt någon vikt alls vid energifrågorna i sitt företag, 54 % angav att de effektiviserat i någon mån, 27 % att de gjort en omställning och av de totala respondenterna angav 20 % av de även satsat på försäljning av energi. Omställningen har för de flesta skett gällande värme, något mindre för el och betydligt mindre för drivmedel.

Enkäten visade på stora skillnader i inställning till en omställning från fossila bränslen. Av dem som angav att de gjort en omställning uppgav 88 % att de skulle fattat samma beslut idag. Bland förtjänsterna angavs sänkta kostnader, miljöeffekter och en ökad trygghet i att veta vad energikostnaderna ligger på. De som inte lagt någon vikt vid någon form av effektivisering angav höga kostnader och lång investeringstid som argument emot en omställning.

Det viktigaste är att det är lönsamt, säger 39%. Det får inte kosta något att göra omställningen, men går det plus minus noll så kan 24% av respondenterna tänka sig att ställa om till fossilfritt. Endast 12% anger att de ställer om av ideologiska skäl. Enkäten visar alltså tydligt på att det finns ett intresse, men att lönsamheten spelar stor roll.

Många fördelar med elmaskiner

Utsläpp från jordbruket står för en relativt stor andel av de utsläpp som kommer från maskiner. Ola Pettersson, JTI, presenterade resultaten av ett två år långt projekt som slutförs i december 2016.

- De maskiner som passar bäst för eldrift är maskiner som håller sig nära gården hela tiden och som kan stå på laddning under dagen. Under tiden för projektet släpptes den batteridrivna Weidemann ehoftrac och ett samarbete inleddes.

- Syftet med elmaskinen är att minska fossildiesel, minska luftföroreningen i stallmiljö, minska ljudbelastningen och skapa bättre ekonomi för lantbrukaren.

Test av energiförbrukning hos maskiner för inomhusbruk med batteri- vs. dieselmaskin visade att elmaskinen bara drog 25 % av energimängden som dieselmaskinen krävde. Detta test gällde en liten maskin med liten förbrukning, men eftersom den går varje dag gör omställningen ändå skillnad.

- De synpunkter vi fått hittills från ägarna är att elmaskinen är snabb, stark och enkel. Man ser en stor fördel att maskinen är tyst så man hör hur djuren mår vid utfodringen på morgonen. Den är dock inte lämplig för långa transporter eller entreprenadkörningar, som snöröjning.

Självkörande traktorer är framtiden

Eltraktorer har funnit långt tillbaka i tiden, vid 1910-20-talen. Nu, snart 100 år senare ser vi mindre inomgårdslastare, hybridlösningar och prototyper och konceptfordon som drivs av el. Oskar Lagnelöv från JTI belyste några av utmaningarna inför framtiden.

- De största problemen med eltraktorer sitter ofta i kapaciteten. Det kräver mycket batterier om man ska köra långa sträckor och göra arbeten i fält.

Han gav exempel på prototyper, som Fendt Mars, som visar på ett nytt sätt att tänka, där man använder flera mindre maskiner för att ersätta en stor.

- Förarens arbetstid blir idag en flaskhals i driften. Skiftet vi ser nu är att vi börjar ta steget över mot självförsörjande system och det dras ofta jämförelser med robotgräsklipparen.

JTI:s framtidskoncept, en kombination av grön eldrift, autonom körning och flera maskiner simultant, presenterades. Maskinen kräver endast övervakning från distans, men en förarplats kan fällas ut vid behov.

- Långt in i framtiden kan vi troligtvis ersätta alla traktordrivna arbeten på fält, men ännu finns inte denna lösningen. Får man ut eltraktorer på fältet och kan visa fördelarna så har man kommit en bit på vägen och det finns potentialer. Omställning till el är dock inget traktorbranschen själv kan lösa, det kräver experter från flera fält och även nya affärsmodeller.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.