Skip to main content

Så klarar sprutorna det obligatoriska testet

Nyhet   •   Okt 21, 2016 09:52 CEST

Christer Johansson från Jordbruksverket visade på olika möjligheter att uppdatera befintliga sprutor.

Efter den 26 november i år måste sprutor för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel vara testade och godkända.

På Elmia Lantbruk fick de berörda lära sig hur det går till och vad man ska titta efter för att sprutorna ska bli godkända.

Kravet gäller över hela EU och funktionsprovet måste göras om vart tredje år.

– Kravet gäller först när man använder sprutan, understryker Per Anders

Algerbo från JTI, institutet för jordbruksteknik som medverkade vid Jordbruksverkets handgripliga information under mässan

Det var Christer Johansson som höll i den praktiska informationen. Han gick igenom möjliga problem på befintlig sprututrustning, pekade på möjliga åtgärder för att förbättra sprutornas funktion, t ex att täta läckor och byta till nya munstycken som inte skapar så mycket dimma utan ser till att medlet i högre grad hamnar där det gör nytta.

Kostnaden för att uppdatera en spruta hamnar på mellan 5 000 och 10 000 kronor, om den är i hyfsat skick. Ett realistiskt alternativ kan vara att köpa ny spruta och få funktioner som öka precisionen och minskar svinnet av växtskyddsmedel. Med en ny spruta slipper man dessutom funktionstestet under de tre första åren, ungefär som med besiktning av bilar.

På Elmia Lantbruk förevisades två traktorburna sprutor utomhus och kördes. Det syntes tydligt vad skillnaden är mellan nytt och gammalt, slitet och uppdaterat. Skillnaden är växtskyddsmedel där det här hemma och gör nytta, vilket skonar omgivningen och sänker kostnaderna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy