Skip to main content

– Vi kan bara lösa problemen med samarbete

Nyhet   •   Sep 30, 2014 15:42 CEST

Samma dag som de tre mässorna för ett hållbart samhälle invigdes på Elmia, presenterade Världsnaturfonden en rapport som visar att Sverige klättrar på listan över länder som hårdast belastar miljön.
En enig panel under invigningen var ense om vad som krävs för att hitta lösningar. 
– Vi måste samarbeta. Ur det perspektivet är det här möjligheternas mässa, ansåg Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

Om detta var panelen enig. Mässorna griper tillsammans över hela området vatten och avlopp, fjärrvärme, avfall och återvinning. Det finns åtskilliga exempel på hur samverkan skapar resultat. Tomas Kåberger, tidigare generaldirektör för Energimyndigheten, var moderator och bidrog med ett exempel:

– I Enköping drevs ett ambitiöst projekt där man odlade energiskog med gödning från reningsverket som omvandlades till fjärrvärme och ur askan tog man tillvara tungmetaller.
Men samverkan är svårt och många är de projekt som runnit ut i sanden för att var och en prioriterat sin verksamhet.

– Det krävs en politisk vilja och ett ständigt pågående samtal, ansåg Ulrika Jardfelt, VD för Svensk Fjärrvärme.

Men det räcker inte med samtal, vilket påpekades av Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige:
– Vi måste anpassa hela infrastrukturen. Våra bostadsområden måste organiseras så att det som ska återvinnas kan hanteras och transporteras på ett bra sätt.

Samtidigt påpekade flera av paneldeltagarna att det finns mycket positivt att lyfta fram. Det finns et driv ute i kommunerna att samordna resurserna och se till helheten. Men samtidigt är verksamheterna spridda på 290 huvudmän och många av dessa kommuner saknar resurser att på egen hand möta framtidens utmaningar.

– Under de närmaste 25 åren behöver kommunerna fördubbla satsningarna i sina VA-system, för att återinvestera och nyinvestera. Det kommer att krävas samarbete över kommungränserna, ansåg Fredrik Vinthagen från Svenskt Vatten.

I paneldebatten deltog även Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket, och Johan Möllerström, ordförande i VARIM. De sex i panelen avslutade med att gemensamt och med en stor häcksax klippa av bandet och därmed var mässan invigd. Fast innan bandet delade på sig krävdes en hjälpande hand från Tomas Kåberger. Samarbete fungerar.

Rapporten från Världsnaturfonden heter Living Planet Report och visar att Sveriges ekologiska fotavtryck är så stort att det skulle krävas 3,7 jordklot om alla levde som svenskar. På listan över de som belastar jorden mest har Sverige gått från plats 13 till plats 10.


VA-mässan, Elmia Avfall & Återvinning och Fjärrvärmemässan bildar tillsammans en stor och viktig mötesplats för kommunal infrastruktur, industri och hållbar samhällsbyggnad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy