Skip to main content

Bioenergi nu största värmekällan i svenska villor

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 15:59 CET

Bioenergi spelar huvudrollen när det gäller uppvärmning av småhus i Sverige. Under 2008 kom över hälften av energin för uppvärmning och varmvatten från bioenergi.

Detta är ett resultat av dels direkt användning av biobränslen för uppvärmning, såsom ved, pellets eller flis, och dels indirekt användning via främst fjärrvärme. Fjärrvärmen använder i snitt 70% biobränsle för värmeproduktionen. Biobränslena härstammar främst från biprodukter och avfall i skogssektorn.

El används också för uppvärmning, såväl direkt via radiatorer som indirekt via värmepumpar. En viss del av den svenska elproduktionen (7%) kommer från biomassa som används i kraftvärmeverk och skogsindustrier. Fossila bränslen såsom olja och naturgas förlorar mark i den svenska energimixen, till förmån för förnybar energi i allmänhet och bioenergi i synnerhet. Detta är en anledning till att den globala mässan och konferensen World Bioenergy har rönt så mycket internationellt intresse.

”Förra året besöktes våra 200 utställare av 4 400 besökare från 60 länder och drygt 100 journalister. Dessutom genomfördes 100 studiebesök vid olika bioenergianläggningar, vilket var väldigt uppskattat. Nästa World Bioenergy 25-27 maj 2010 ser lovande ut med ett ständigt ökande intresse globalt” säger Jakob Hirsmark, Projektledare för World Bioenergy.

Mer info om World Bioenergy och diagramen i pdf-format finns på www.worldbioenergy.com (för media)

Bildtext till diagrammen:

Totalt 31,5 TWh användes för uppvärmning och varmvatten i en- och tvåfamiljshus i Sverige 2008. Hela 51% av energin härstammade från biobränslen, medan 49% härstammade från andra energikällor (vattenkraft, kärnkraft och fossila bränslen). Biobränsle använt för uppvärmning i Sverige består främst av biprodukter och avfall från skogsnäringen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera