Skip to main content

Jägmästarstudenter från Umeå i Kanada: Sverige ligger före, men vi kan lära av deras miljöarbete

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:07 CEST

Jägmästarstudenterna Maria Andersson och Matilda Karlsson kom nyligen hem från Kanada med en ny syn på svenskt skogsbruk.
- Vi har sett Kanada som en förebild, men Sverige ligger före på många områden, säger Maria som får medhåll av Matilda.
- De har en annan syn på miljövård som är intressant och använder brand som en skogsbruksmetod, berättar Maria.

De båda studerar på SLU i Umeå och kunde med stipendium och stöd från näringslivet gå en fyra veckorskurs i kanadensiskt skogsbruk på ort och ställe sensommaren 2008. Utbildningen heter Transfor och är ett transatlantiskt samarbete för kunskapsutbyte om hållbart skogsbruk mellan Kanada och de nordiska länderna.
- Det första vi fick lära oss är att det är stora skillnader på skogsbruket i Kanada. Det är ett enormt stort land och varje provins stiftar sina egna lagar och regler, säger Maria.

Jätteträd med helikopter

Första anhalten var Vancouver och British Columbia, den provins som mest av alla förknippas med skogsbruk. Här fanns inte många likheter med svenskt skogsbruk. I huvudsak sker avverkningarna i urskogar och träden är flera gånger större än vad som finns i Sverige.

- Vi var med på avverkning av ceder med helikopter i ett bergigt område. Ett enda träd kan ta en dag att avverka och transportera iväg. Det största vi såg innehöll 48 kubikmeter ved, berättar Maria.
Resan fortsatte till provinserna Edmonton, Ontario och New Brunnswick. Ju längre österut, desto mer liknade skogsbruket det nordiska och ju större andel av skogen är privatägd. I väster ägs skogarna av staten som säljer avverkningsrätter, i öster ägs 50 procent av skogen av privata företag och privatpersoner.

Brand och miljövård

- I New Brunnsvick är metoderna snarlika de svenska. Det är kortvirkesmetoden som gäller, säger Matilda.
Längre västerut är det helstam som gäller, med imponerande stora maskiner och lika imponerande transporter av hela stammar. Men Matilda, som är intresserad av logistik, såg genast en stor förbättringspotential.

- Latsbilarna med helstam fraktar massor av luft och industrin har enorma vedgårdar. Här har Sverige mycket att lära ut, säger hon.
Ett annat område den Sverige ligger före är bioenergi och annat utnyttjande av biprodukter. Ett sågverk som besöktes under resan ger bort biprodukterna gratis till ett närbeläget värmeverk för att slippa transport- och deponikostnader.

Vad kan då Sverige lära av Kanada?

- De har en annan syn på miljövård som är intressant och använder brand som en skogsbruksmetod. Här finns mycket att lära, svarar Maria.

Båda ser fram emot den stora internationella skogsmässan Elmia Wood i juni som samlar stora delar av världens skogskunnande. Maria Andersson och Matilda Karlsson hoppas kunna presentera sina erfarenheter på något sätt i samband med mässan och båda ser fram emot att besöka den.

- Mitt stora intressen är kvalitets- och produktivitetsfrågor i skogsbruket, säger Maria.

Hennes studiekamrat är mer intresserad av maskiner, i synnerhet för skörd av biomassa. Högst upp på önskelistan över utställare står dock något annat.

- I Norrbotten pågår försök med timmerbilar med en totalvikt på 80 ton. Det minskar antalet transporter och kan bidra till lägre miljöpåverkan. Det hoppas jag få se på Elmia Wood, säger hon.

Fler bilder finns på http://www.elmia.se/wood

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy