Skip to main content

Mer återvinning ger fler jobb

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 15:34 CET

Tre fjärdedelar av allt förpackningsavfall ska återvinnas år 2030. Det är EU-kommissionens nya förslag och mål för bättre klimat och miljö. Hur det ska gå till rent praktiskt blir stora ämnen på Elmia Avfall & Återvinning 2016, där Avfall Sverige återigen är en viktig samarbetspart.

Avfall Sverige är intresse- och branschorganisation för 400 medlemmar – kommuner, kommunalförbund, kommunbolag och företag – och är experter på avfallshantering och återvinning. Och Avfall Sverige ser goda möjligheter och följder av Kommissionens förslag.

– Det är naturligtvis viktigt hur EU i stort tar sig an den här frågan. Det är också en grundval som även skapar nya affärsmöjligheter för svenska företag som kan leverera tjänster och produkter som passar in i den här nya och högambitiösa avfallshanteringen i många länder, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

Konkreta åtgärder

Bara en tiondel av allt hushållsavfall ska gå till deponi år 2030 enligt Kommissionens förslag, som presenterades i början av december. Målet är att hela 65 procent av hushållsavfallet och 75 procent av förpackningsavfallet ska återvinnas. Kommissionen vill också se konkreta åtgärder för att främja återanvändning och stimulera marknaden för återvunnet material i hela EU. Och där ligger Sverige bra till, menar Avfall Sverige.

– Man har skaffat sig bra erfarenhet i den svenska myllan. I Sverige kommer man kanske att diskutera mer om man verkligen kommer att ta stegen för att få kretsloppen giftfria och den typen av frågor. Om förslaget tillämpas korrekt kommer det att göra Europa mer resurseffektivt, skapa nya arbetstillfällen och minska både miljö- och klimatpåverkan, säger Weine Wiqvist.

Betydelsefullt samarbete

Elmia Avfall & Återvinning blir en viktig plats för både kunskap och affärer på området återvinning. Och att Avfall Sverige med sin breda och djupa kompetens blir samarbetspart är mycket betydelsefullt.

– De är en viktig partner för mässan, för utvecklingen och för hur vi arbetar framåt, säger Tanja Lundberg, mässansvarig för Elmia Avfall & Återvinning.

Betydelsefullt är också att Elmia Avfall & Återvinning arrangeras tillsammans med Fjärrvärmemässan och VA-mässan. Mässorna bildar en gemensam plattform och marknadsplats för nya affärer och synergier den 27-29 september 2016.

– Det finns väldigt många gemensamma frågor om man tittar framåt, utifrån exempelvis infrastruktur och hur man ska samarbeta. Om vi ska gå mot ett hållbart samhälle, kanske till och med helt utan avfall, då krävs det att man samarbetar, både mellan branscher, föreningar och företag, säger Tanja Lundberg, mässansvarig. 

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.