Skip to main content

Världens bidrag fem gånger större till fossil energi än till förnybar

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 17:21 CET

Något är snedvridet i energibidragens värld. Tvärtemot vad man kan tro visar statistik från IEA (International Energy Agency) att de globala bidragen till användning av fossila bränslen var betydligt större än de till förnybar energi. Under 2009 gick inte mindre än 300 miljarder US-dollar till bidrag för fossilbränsleanvändning, medan samtidigt de globala bidragen till förnybar energi var närmare 60 miljarder US-dollar. Det innebär att världens länder totalt spenderade fem gånger mer pengar på bidrag till fossila bränslen än till koldioxidneutral förnybar energi.

Det är lätt att förstå logiken bakom stöd till förnybar energi. Förnybara energikällor (bioenergi, vattenkraft, vindkraft, solenergi och geotermi) är inte bara fördelaktiga sett ur ett klimatperspektiv. Oftast produceras och skördas de lokalt, vilket leder till arbetstillfällen och inkomster i landsbygd. Argument såsom decentraliserad energiproduktion, leveranssäkerhet, minskat beroende av importerad energi från politiskt instabila områden och långsiktig beredskap för energikriser och kraftiga prisfluktuationer på fossil energi är alla gångbara.

Se bifogat diagram: Världens bidrag till fossil energi vs förnybar energi under 2009 (miljarder USD)

De ursprungliga syftena med bidrag till användning av fossila bränslen kan vara goda. Bakgrunden är inte sällan att lindra fattigdom och främja ekonomisk utveckling genom att tillhandahålla billigare energi i form av fossila bränslen. Men dessa bidrag leder inte bara till ökade koldioxidutsläpp. De misslyckas även ofta med att uppnå sina egna ursprungliga syften, genom att de istället leder till överkonsumtion av energi och ineffektiv produktion, påskyndar exportminskningar, ökar importnotan för energi, stör marknadens mekanismer och skapar trösklar för investeringar i förnybar energi.

De globala bidragen till användning av fossila bränslen drevs upp ännu högre under 2010 genom den generella återgången av energipriser. Från 300 till 409 miljarder USD, och dessa bidrag förväntas nå 660 miljarder USD år 2020, eller 0,7 % av den globala BNPn, om bidragssystemen inte reformeras.

Men det finns ljus i mörkret. Om bidragen för fossilbränsleanvändning kan fasas ut till 2020 skulle ökningen av den globala efterfrågan på energi minska med 4,1 % och på olja med 3,7 miljoner fat per dag. Detta leder i så fall till 1,7 miljarder ton minskade utsläpp av koldioxid. Många länder har nu inlett eller planerar för reformer i sina bidragssystem för fossil energi.

Kontaktpersoner:

Jakob Hirsmark, projektledare, Elmia AB, 46 36 15 22 14, jakob.hirsmark@elmia.se

Kjell Andersson, informationschef, Svebio, 46 8 441 70 80, worldbioenergy@svebio.se

World Bioenergy 29-31 maj 2012

World Bioenergy är ett internationellt event bestående av fyra starka delar: internationell mässa, omfattande konferens, intressanta exkursioner samt matchmaking inom bioenergi. Besök gärna vår hemsida för mer information. Konferensen hålls helt på engelska. Var: Elmia, Jönköping (SE). Arrangörer: Elmia AB och Svebio. www.worldbioenergy.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy