Skip to main content

Året som gått

Nyhet   •   Feb 28, 2019 16:26 CET

Verksamhetsåret 2018 var första hela året med nya elsäkerhetslagen. Det har självklart präglat myndighetens verksamhet och inriktning. I årsredovisningen sammanfattar Elsäkerhetsverket året som har gått.

Under 2018 har myndigheten bland annat följt elinstallationsföretagen och hur de uppfyller den nya elsäkerhetslagens krav.

- Vi ser bland annat att myndigheten måste fortsätta med olika typer av insatser för att exempelvis se till att egenkontrollprogrammen blir det verktyg för företagen som det är tänkt att vara, säger Elisabet Falemo, generaldirektör Elsäkerhetsverket.

När det gäller elektriska produkter påverkar bland annat förändrade marknader och beteenden Elsäkerhetsverkets verksamhet. Nya möjligheter med anledning av digitaliseringen och globaliseringen leder till nya handelsmönster, såsom privatimport, vilket i sin tur gör att myndigheten tänker i nya banor för att arbeta effektivt.

Året i korthet

Parallellt med det uppföljande arbetet av den nya elsäkerhetslagen så har myndigheten bland annat arbetat med regeringsuppdrag, projektarbeten, auktorisationshandläggning, tillsyn av elanläggningar, elinstallatörer och elinstallationsföretag samt marknadskontroll av produkter. Under året hanterades exempelvis 1 238 auktorisationsansökningar, 193 farliga elektriska produkter stoppades och 616 tillsynsärenden avslutades.

Antalet unika besökare till Elsäkerhetsverkets webbplats var under året 478 000 och genomslaget i sociala medier ökade med 386 procent. Myndighetens e-tjänst Kolla elföretaget fortsätter att locka besökare och under 2018 gjordes totalt 132 712 sökningar, vilket motsvarar cirka 11 000 sökningar per månad. Läs allt om detta och lite till i Elsäkerhetsverkets årsredovisning för 2018.

Årsredovisning för 2018 finns att läsa här. 

För mer information kontakta

Camilla Arnäs-Nielsen, kommunikatör
E-post: camilla.arnas-nielsen@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 83