Skip to main content

Året som gått i Årsredovisning 2013

Nyhet   •   Feb 24, 2014 18:16 CET

Elsäkerhetsverkets årsredovisning för 2013 visar ett historiskt år och en tillsynsverksamhet som i kombination med information och dialog bidrar till större tydlighet och öppenhet kring elsäkerhetsfrågor.

En mycket intensiv tillsynsverksamhet som skapar en tydligare lägesbild över elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), har präglat Elsäkerhetsverkets resultat under året som gått. Myndigheten har också tagit fram en ny behörighetsföreskrift och deltagit i arbetet med Elbehörighetsutredningen. I samband med att bristfälliga elprodukter upptäckts vid marknadskontroller, testats och sedan fått försäljningsförbud, sprids en större medvetenhet bland konsumenterna.

- Vi kan också konstatera att 2013 blev ett historiskt år då det är första gången som ingen person avlidit på grund av elolycksfall, säger Elisabet Falemo, generaldirektör för Elsäkerhetsverket.

Fler besöker Elsäkerhetsverkets webbplats

Att informationsbehovet är ständigt växande ser myndigheten bevis på genom ökat antal frågor som kommer in, fler som besöker webbplatsen och ett stort intresse från medierna där genomslaget ökat med 94 procent under 2013. En kampanj för att nå landets 40 000 elinstallatörer visade också ett positivt resultat som verksamheten nu jobbar vidare med.

Här intill kan du ladda ned och läsa om myndighetens verksamhet och om vad som hänt under året som gått i Årsredovisning 2013 (pdf).

Text: Cia Edlund

Bifogade filer

PDF-dokument