Skip to main content

Avslutade tillsynsprojekt – elektrisk materiel

Nyhet   •   Feb 04, 2011 11:14 CET

I juni 2010 fick Elsäkerhetsverket ett regeringsuppdrag som innebar att verket skulle undersöka möjligheterna att använda starkare elstängselaggregat i syfte att skydda tamdjur från rovdjur. Slutsatsen är att de elstängselaggregat som uppfyller kraven i standarden, SS-EN 60335-2-76, klarar att hålla tamdjur innanför stängslet och vilda djur utanför. Funktionaliteten och effektiviteten i ett elstängsel beror inte bara på hur starkt aggregatet är. För att stängslet ska fungera krävs också att det underhålls på rätt sätt.

Bärbara datorer

Batteri i bärbara datorer var ett projekt som genomfördes med anledning av att batterier i datorer överhettats och startat flera bränder. Syftet med projektet var att utreda om det var möjligt att genomföra marknadskontroll av bärbara datorer till en rimlig kostnad. Slutsatsen är att provning av datorer kan göras inom ramen för marknadskontroll. Vidare föreslår projektet att Elsäkerhetsverket ska genomföra marknadskontroll av de aktuella datorerna.

Ångduschar

Efter att konsumenter uppmärksammat Elsäkerhetsverket på att det kan förekomma brister i ångduschar har dessa granskats i ett tillsynsprojekt. De ångduschar som provats har alla brister i elsäkerheten och har fått försäljningsförbud. Provningsrapporterna visar på flera brister som enkelt kan upptäckas utan att produkten behöver skruvas sönder. Projektet föreslår att verkets fortsatta marknadskontroll av ångduschar genomförs med de frågeställningar som hittats med stöd av testlaboratoriernas resultat.

Elmätare som mäter fel

Projektet elmätare startade 2009 och bakgrunden var klagomål på höga elräkningar. Målet för projektet var att i samråd med flera aktörer klargöra vilka problemen är och i vilken omfattning de förekommer samt hur de drabbar tredje part. Elsäkerhetsverket har samlat in material från andra aktörer, främst Svensk Energi, och drar slutsatsen att elmätare är känsliga för störningar och signalering på elnätet. Projektet föreslår att verket genomför marknadskontroll av elmätare för att bland annat få bättre uppfattning om vilka apparater som inte uppfyller skyddskraven.

Produkter i explosionsfarlig miljö

Projektet startades för att undersöka och förstå hur tillverkande industri med explosionsklassade anläggningar ser på lagar, regler och standarder inom ATEX-området. Projektet visar att majoriteten av de besökta anläggningarna har god kunskap och förståelse för lagar, regler och standarder. De insåg också vikten av att ha en bra organisation och att hålla sig uppdaterade med vad som gäller för att hålla en god elsäkerhet på arbetsplatsen.

För mer information besök www.elsakerhetsverket.se eller kontakta Karl-Hugo Hult på telefon 070-358 28 40.