Skip to main content

Bra belysning kan bli ännu bättre

Nyhet   •   Okt 11, 2018 09:14 CEST

Elsäkerhetsverket har i ett marknadskontrollprojekt tittat närmare på belysning som oftast är lite dyrare och utmärker sig med sin design. Undersökningen visade få brister men de som hittades kan förebyggas. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram information och checklistor för dig som säljer belysning.

Det är till större delen inrednings- och designbutiker med ett bredare sortiment av lampor som omfattats av projektet. Vid tillsynsbesök har olika lampor kontrollerats så att de har rätt märkning. En lampa ska vara CE-märkt, det ska även finnas teknisk information samt kontaktuppgifter till importör och tillverkare.

Vem bär ansvaret?

Det är alltid du som tillverkar, importerar eller säljer elektriska produkter som bär ansvaret för att produkten uppfyller alla krav. Designade lampor är också elektriska produkter även om det är just designen som hamnar i fokus.

- Vi ser att det finns behov av informationsinsatser och vi vill stötta företagens produktsäkerhetsarbete så mycket som möjligt. Därför har vi bland annat tagit fram checklistor som ska vara lätta att följa, för att i förlängningen få så få farliga produkter som möjligt i handeln, säger Margareta Willbergh, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

Läs mer på www.elsakerhetsverket.se

Kontakt:

Margareta Willberg
Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 26
E-post: margareta.willbergh@elsakerhetsverket.se

Sandra Hjelm
Kommunikatör
070-859 73 96
sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se