Skip to main content

Elsäkerhet på äldre dagar

Nyhet   •   Nov 29, 2010 11:46 CET

Varje år inträffar flera elbränder i svenska hem och oftast är det personer över 65 år som drabbas. I samband med den 1 oktober, som FN utnämnt till internationell säkerhetsdag för äldre, ger Elsäkerhetsverket tips för att minska elolyckor bland seniorer.

 Den vanligaste orsaken till spisbränder är kastruller som kokar torrt. Genom att installera en timer till spisen eller genom att använda en äggklocka när spisen används kan du förebygga att kastruller glöms bort på spisplattan. Kontakta en elinstallatör om du vill få en timer installerad på din spis.

Kontrollera sladdar

Många elolycksfall i hemmen beror på att elektriska sladdar och apparater har blivit slitna eller skadade. Därför bör du se över dessa då och då. Finns det synliga skador eller missfärgningar på ledningarnas isolering kan elledningarna vara farliga och i behov av byte. Detsamma gäller trasiga stickproppar och löst sittande eller trasiga vägguttag och strömbrytare. Tänk på att en trasig detalj alltid ska ersättas med en ny av samma sort. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag får endast utföras av en elinstallatör.

Så länge ett strykjärn, teve, brödrost, elvisp med mera används på rätt sätt och inte har utsatts för stort slitage, är de normalt ofarliga att använda. Men, en lång tids användning kan orsaka skador på materialet och göra apparaterna farliga. Använd inte en apparat som luktar bränt eller låter annorlunda än den gjort tidigare.

Elfiltar och värmedynor

Varje år inträffar olyckor med elfiltar och värmedynor. Olyckorna beror i många fall på att värmetrådarna i filten eller i dynan kommer i kontakt med varandra, vilket kan leda till en elektrisk stöt eller att sängkläderna kan börja brinna.

För att inte skada värmetrådarna är det viktigt att du är försiktig när du viker ihop värmedynan och elfilten. Se till att veckla ut hela filten eller dynan när den ska användas annars fungerar inte temperaturregleringen.