Skip to main content

Elsäkerhetsverket gästade EIO:s seminarie i Visby

Nyhet   •   Jul 05, 2012 11:19 CEST

Under Almedalsveckan i Visby är det svårt att göra sin röst hörd bland alla seminarier. Men EIO:s kampanj ”Stoppa fulelen – gör Sverige Elrätt” uppmärksammades brett av såväl besökare som media. Elsäkerhetsverkets Fredrik Sjödin var på plats och fick svara på frågor om myndighetens roll.

Elsäkerhetsverkets roll för ett elsäkrare Sverige är primärt förebyggande. Detta samt information om dagens behörighetssystem för elinstallatörer var något av vad publiken fick höra under EIO:s seminarium.

Inför och under Almedalsveckan har Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, drivit en kampanj man kallar ”Stoppa fulelen – gör Sverige Elrätt”. På tisdagen kulminerade kampanjen med ett seminarium på Visby Strand Congress. EIO hade samlat en rad branschfolk, bland annat en brandutredare och en representant från Länsförsäkringar.

Elsäkerhetsverkets roll

- Det kom mer folk och lyssnade än vad jag trodde skulle komma till seminariet, säger Fredrik Sjödin, överinspektör på Elsäkerhetsverket.

Han fanns på plats och fick förklara myndigheten Elsäkerhetsverkets roll.
- Jag poängterade att de regler vi använder oss av framför allt är till att användas i förebyggande syfte. Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är att se till att elanläggningarna är så säkra att olyckan aldrig uppstår. När olyckan redan varit framme och det ska utredas vem som är straffrättsligt ansvarig är det andra myndigheter som tar vid. Efter en olycka handlar det exempelvis mer om brottsbalken, säger Fredrik Sjödin.

Många intresserade av fulelskampanjen

Under EIO:s kampanj var man i Almedalsveckan runt i Visby för att visa upp sig och på en av de turerna med fulels-vagnarna, byggda som små hus, mötte EIO:s anställda några intresserade som uttryckte sin förvåning över att fulel, alltså elinstallationer som är utförda på ett icke fackmannamässigt sätt, är så utbrett i svenska hem.

En av de många poliserna i Visby sökte kontakt med EIO för att förhöra sig om vad man egentligen får göra själv när det kommer till elinstallationer – och såklart vad som är olagligt.

Många lantbrukare var i Almedalen för att protestera mot höga färjeavgifter. En av dem kom förbi biktbåset och erkände villigt, eller snarare stolt, att han sysslade med fulel. En bonde måste kunna göra allt arbete själv på gården, menade han. Även om lantbrukare nog inte är överrepresenterade när det gäller fulel, är ”kan själv” sannolikt den vanligaste orsaken till fulelens utbredning.

Okunskap orsaken

- Det finns en stor okunskap kring elsäkra installationer. Jag vill nog påstå att det är just okunskapen som är det största problemet. Folk tror att de kan koppla el själv, men i mitt jobb ser jag dagligen exempel på att de inte kan eller ska göra det, avslutade Michael Steen, elinstallatör och brandutredare, sin presentation.

Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar, höll med Michael Steen om att det är okunskap som skapar de flesta problemen kring fulel.

Stort problem med våtutrymmen

- Största är problemen i kök och i våtutrymmen. Där sker en ökande andel olyckor och bränder. Enligt våra egna siffror ökar antalet elbränder. Slutsatsen är att hemmafixare bör hålla sig till att måla och snickra. För elinstallationer ska alltid en elinstallatör anlitas, slog Peter Bratt fast.

Peter Bratt berättade också om ett pilotprojekt som Länsförsäkringar dragit igång i Uppsala. Där kommer de småhus som förmedlas av Länsförsäkringars fastighetsmäklare att genomgå elbesiktning i samband med försäljningen.

Ålderstiget behörighetssystem

Under seminariet pratade även Fredrik Sjödin om det initiativ till en förändring av behörighetssystemet som Elsäkerhetsverket tagit.

- Dagens behörighetssystem är ålderstiget, svårtillämpbart och inte alls konsumentanpassat. Det tillkom när arbetsmarknaden såg annorlunda ut och andra förutsättningar rådde. Det fanns till exempel ingen avreglerad elmarknad. Det behöver reformeras, slog Fredrik Sjödin fast.

Han fick medhåll direkt av Jan Siezing, vd för EIO, som i samband med denna diskussion framhöll EIO:s förslag på en personlig elektrikerlegitimation i samband med att behörighetssystemet görs om. Jan Siezing avslutade seminariet med att sammanfattningsvis konstatera att mycket information krävs av elteknikbranschens alla parter om fulelen ska kunna stoppas.

- Men jag är övertygad om att vi tillsammans kan göra Sverige mer elsäkert, slog Jan Siezing fast. 

 

Text: Henrik Nygård, EIO och Per Hellström, Elsäkerhetsverket