Skip to main content

Elsäkerhetsverket granskar mindre vattenkraftstationer

Nyhet   •   Nov 29, 2010 12:44 CET

I Sverige finns cirka 2 000 mindre vattenkraftstationer med en effekt på högst 1500 kW. Elsäkerhetsverket genomför under året ett tillsynsprojekt då dessa ska granskas.

Anledningen till projektet är att verket fått kännedom om vattenkraftstationer som hamnat i oönskad ö-drift. Vid besöken tittar Elsäkerhetsverket bland annat på:

  • Status på ställverk och transformatorer för högspänning från ett personsäkerhetsperspektiv vad gäller el.
  • Hur kraftverkets innehavare sköter den fortlöpande och särskilda kontrollen.
  • Om det finns risk för oönskad ö-drift och hur kraftverket och distributionsnätet samt dess skydd är anpassade för ö-drift.

Ö-drift

Ö-drift uppstår då en produktionsanläggning, i det här fallet en vattenkraftstation, matar ett lokalt nät som är frånkopplat från ett starkt frekvensstyrande nät. Då kan spänningen eller frekvensen bli för låg eller hög vilket kan ge skador på apparater som är anslutna till nätet.

Det ska finnas skydd för oönskad ö-drift för att förhindra att vattenkraftstationen fortsätter att leverera el fastän det överliggande elnätet är frånkopplat. Riktlinjer för inställning av reläskydd finns i bland annat branschens rekommendationer, AMP, Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet.

Upptäckta brister

I flera av de hittills besökta kraftstationerna har nytt ställverk samt ny skydds- och styrutrusning installerats. Däremot saknas ofta dokumentation över senast utförda prov på skyddsutrustningar och jordtagsmätning.

Projektet kommer att visa om det behövs mer information eller andra åtgärder för att förbättra säkerheten. Resultatet kommer att presenteras i en rapport i slutet av året.