Skip to main content

Elsäkerhetsverket minskar sina koldioxidutsläpp

Nyhet   •   Mar 05, 2014 14:56 CET

Målet som myndigheten har till år 2014 när det gäller flygresor under 50 mil är att myndigheten ska minska dessa med fem procent jämfört med 2012. 

- Vi hade minskat med 27 procent vid utgången av 2013, berättar Annica Karlsson, ekonom på Elsäkerhetsverket och den som arbetat med Elsäkerhetsverkets miljöledningsrapport.

Resandet med tåg har ökat 

Totalt har Elsäkerhetsverket minskat koldioxidutsläppen med 29 procent från resor de senaste två åren. Även resandet med bil har minskat medan tågresor däremot har ökat.

- Vi vill att man ska resa så mycket som möjligt med tåg när det är möjligt, säger Annica Karlsson.

Minskningen av koldioxidutsläpp från resor har uppnåtts fastän antalet inspektörer på Elsäkerhetsverket har ökat under året.

Pappersförbrukningsmål redan nått 

Även pappersförbrukningen har minskat. Myndighetens mål är att fram till slutet av 2014 minska pappersförbrukningen med fem procent. Vid utgången av 2013 var minskningen drygt 25 procent! 

Ett annat mål är att Elsäkerhetsverket ska använda miljöbilar så mycket som möjligt när det krävs resor med bil. Målet för 2014 är att av resta kilometer med bil ska 75 procent vara med miljöbil. 52 procent av de resta kilometrarna 2013 var med miljöbil. Det är ändå en klar förbättring från året innan då motsvarande siffra var 36 procent. 

 - Där har vi lite att arbeta med under det här året. Målet vi har är som sagt att vi ska ha nått dit vid utgången av 2014, säger Annica Karlsson.


Text: Per Hellström

Elsäkerhetsverkets miljöledningsrapport för 2013 hittar du i pdf-fil i anslutning till denna artikel och på Elsäkerhetsverkets webbplats.

För mer information kontakta: 

Annica Karlsson, ekonom Elsäkerhetsverket
annica.karlsson@elsakerhetsverket.se
Telefon 0550-851 29 


Bifogade filer

PDF-dokument