Skip to main content

Elsäkerhetsverkets årsredovisning 2012 klar

Nyhet   •   Feb 25, 2013 08:25 CET

Tillsyn, marknadskontroll, information, rapporter, föreskrifts- och standardiseringsarbete har fyllt verksamhetsåret. I samverkan med det omgivande samhället och elbranschens aktörer fortsätter myndigheten att verka för att skapa världens bästa elsäkerhet.

Varje år i februari sammanfattar Elsäkerhetsverket det föregående året i en årsredovisning. Bland annat har diskussionen om behörighetssystemet fortsatt att vara intensiv under året.

Myndighetens tillgänglighet och närvaro har gett branschen och konsumenterna information om brister och åtgärder och aktörerna information om regelverket.

Elsäkerhetsverkets tillsynsverksamhet fortsätter att fokusera på resultat, effektiva processer och kvalitetssäkrade analyser för att ge bästa möjliga nytta för medborgarna.

Vill du läsa årsredovisningen finns den att ladda ner som pdf på Elsäkerhetsverkets webbplats.